Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Fick du löneförhöjning förra året? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 90 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 90

- (0.0%): ja

90 (100.0%): nej Radera detta filter

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 69

29 (42.0%): varje dag

22 (31.9%): varje vecka

8 (11.6%): varje månad

7 (10.1%): varje år

3 (4.3%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 70

20 (28.6%): varje dag

19 (27.1%): varje vecka

17 (24.3%): varje månad

5 (7.1%): varje år

9 (12.9%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 62

34 (54.8%): New York

34 (54.8%): Paris

25 (40.3%): London

11 (17.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 40

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 7x 17.50 9x 22.50 8x 20.00 5x 12.50 11x 27.50 3.10 1.48
Apple 9x 22.50 7x 17.50 7x 17.50 9x 22.50 8x 20.00 3.00 1.47
Amazon 6x 15.00 5x 12.50 7x 17.50 13x 32.50 9x 22.50 3.35 1.37
Samsung 7x 17.50 13x 32.50 6x 15.00 9x 22.50 5x 12.50 2.80 1.32
Microsoft 11x 27.50 6x 15.00 12x 30.00 4x 10.00 7x 17.50 2.75 1.43
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 42

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 44.02

Genomsnittlig absolut avvikelse: 30.31

Standard deviation: 34.73

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 42

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 15x 38.46 7x 17.95 1x 2.56 5x 12.82 10x 25.64 1x 2.56 - - sport 2.77 1.77
familj 9x 23.68 8x 21.05 3x 7.89 9x 23.68 5x 13.16 2x 5.26 2x 5.26 karriär 3.18 1.81
fritid 6x 15.38 5x 12.82 11x 28.21 7x 17.95 3x 7.69 2x 5.13 5x 12.82 pengar 3.56 1.87
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 35

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 10x 33.33 3x 10.00 2x 6.67 4x 13.33 5x 16.67 3x 10.00 3x 3.00 1.90
kvalité 6x 18.18 6x 18.18 8x 24.24 7x 21.21 1x 3.03 2x 6.06 3x 2.90 1.42
dokumentation 4x 14.81 5x 18.52 10x 37.04 2x 7.41 1x 3.70 2x 7.41 3x 2.88 1.39
kundservice 5x 18.52 2x 7.41 4x 14.81 5x 18.52 3x 11.11 1x 3.70 7x 3.10 1.59
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 32

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 3x 11.54 2x 7.69 3x 11.54 4x 15.38 6x 23.08 4x 15.38 4x 3.91 1.69 42%
kvalité 1x 3.45 2x 6.90 7x 24.14 10x 34.48 2x 6.90 4x 13.79 3x 3.85 1.29 48%
dokumentation 2x 8.00 2x 8.00 3x 12.00 7x 28.00 4x 16.00 2x 8.00 5x 3.75 1.45 56%
kundservice 1x 4.55 2x 9.09 2x 9.09 6x 27.27 2x 9.09 6x 27.27 3x 4.26 1.56 72%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 28

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

9x 32.14 6x 21.43 10x 35.71 1x 3.57 3x 10.71 2x 7.14

Produkt B

1x 3.57 10x 35.71 8x 28.57 5x 17.86 1x 3.57 3x 10.71

Produkt C

4x 14.29 6x 21.43 12x 42.86 2x 7.14 1x 3.57 3x 10.71
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

12.00 0.86 77.00 5.50 8.00 0.57 83.00 5.93 1.00 0.07 5.00 0.36

Produkt B

6.00 0.43 14.00 1.00 188.00 13.43 7.00 0.50 5.00 0.36 5.00 0.36

Produkt C

3.00 0.21 13.00 0.93 107.00 7.64 11.00 0.79 6.00 0.43 5.00 0.36