Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur ofta använder du produkten XY? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 80 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 77

57 (74.0%): ja

20 (26.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 67

39 (58.2%): varje dag

19 (28.4%): varje vecka

5 (7.5%): varje månad

2 (3.0%): varje år

2 (3.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 80

80 (100.0%): varje dag Radera detta filter

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 70

50 (71.4%): New York

35 (50.0%): Paris

29 (41.4%): London

10 (14.3%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 35

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 5x 14.29 11x 31.43 8x 22.86 7x 20.00 4x 11.43 2.83 1.25
Apple 11x 31.43 2x 5.71 7x 20.00 6x 17.14 9x 25.71 3.00 1.61
Amazon 3x 8.57 6x 17.14 3x 8.57 11x 31.43 12x 34.29 3.66 1.35
Samsung 8x 22.86 8x 22.86 7x 20.00 5x 14.29 7x 20.00 2.86 1.46
Microsoft 8x 22.86 8x 22.86 10x 28.57 6x 17.14 3x 8.57 2.66 1.26
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 40

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 57.23

Genomsnittlig absolut avvikelse: 27.88

Standard deviation: 32.92

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 39

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 10x 27.78 6x 16.67 4x 11.11 3x 8.33 7x 19.44 4x 11.11 2x 5.56 sport 3.31 2.01
familj 8x 22.22 6x 16.67 3x 8.33 8x 22.22 5x 13.89 4x 11.11 2x 5.56 karriär 3.44 1.90
fritid 6x 17.65 8x 23.53 5x 14.71 7x 20.59 4x 11.76 - - 4x 11.76 pengar 3.32 1.87
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 30

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 20.00 7x 23.33 4x 13.33 4x 13.33 3x 10.00 4x 13.33 2x 3.11 1.75
kvalité 2x 7.14 6x 21.43 5x 17.86 6x 21.43 2x 7.14 4x 14.29 3x 3.48 1.56
dokumentation 2x 7.14 6x 21.43 7x 25.00 5x 17.86 3x 10.71 2x 7.14 3x 3.28 1.40
kundservice 6x 20.69 3x 10.34 2x 6.90 7x 24.14 3x 10.34 3x 10.34 5x 3.29 1.76
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 30

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 6x 20.00 4x 13.33 3x 10.00 6x 20.00 3x 10.00 5x 16.67 3x 3.41 1.82 64%
kvalité 2x 7.69 2x 7.69 7x 26.92 5x 19.23 4x 15.38 4x 15.38 2x 3.79 1.50 69%
dokumentation 2x 8.33 4x 16.67 5x 20.83 4x 16.67 2x 8.33 4x 16.67 3x 3.57 1.63 47%
kundservice 3x 12.00 3x 12.00 4x 16.00 5x 20.00 5x 20.00 1x 4.00 4x 3.43 1.50 58%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 28

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

12x 42.86 10x 35.71 4x 14.29 9x 32.14 4x 14.29 3x 10.71

Produkt B

7x 25.00 11x 39.29 8x 28.57 3x 10.71 4x 14.29 4x 14.29

Produkt C

5x 17.86 8x 28.57 10x 35.71 1x 3.57 5x 17.86 6x 21.43
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 20

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

40.00 2.00 34.00 1.70 24.00 1.20 57.00 2.85 38.00 1.90 5.00 0.25

Produkt B

21.00 1.05 38.00 1.90 29.00 1.45 6.00 0.30 46.00 2.30 7.00 0.35

Produkt C

7.00 0.35 8.00 0.40 11.00 0.55 15.00 0.75 223.00 11.15 7.00 0.35