Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur ofta använder du produkten XY? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 60 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 53

34 (64.2%): ja

19 (35.8%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 50

20 (40.0%): varje dag

19 (38.0%): varje vecka

6 (12.0%): varje månad

4 (8.0%): varje år

1 (2.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 60

- (0.0%): varje dag

60 (100.0%): varje vecka Radera detta filter

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 52

27 (51.9%): New York

32 (61.5%): Paris

22 (42.3%): London

4 (7.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 28

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 3x 10.71 3x 10.71 7x 25.00 5x 17.86 10x 35.71 3.57 1.37
Apple 6x 21.43 7x 25.00 8x 28.57 2x 7.14 5x 17.86 2.75 1.38
Amazon 8x 28.57 7x 25.00 6x 21.43 7x 25.00 - - 2.43 1.17
Samsung 5x 17.86 7x 25.00 1x 3.57 8x 28.57 7x 25.00 3.18 1.52
Microsoft 6x 21.43 4x 14.29 6x 21.43 6x 21.43 6x 21.43 3.07 1.46
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 55.17

Genomsnittlig absolut avvikelse: 32.51

Standard deviation: 37.11

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 28

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 7x 28.00 4x 16.00 - - 4x 16.00 6x 24.00 1x 4.00 3x 12.00 sport 3.52 2.14
familj 7x 28.00 6x 24.00 1x 4.00 5x 20.00 - - 3x 12.00 3x 12.00 karriär 3.24 2.17
fritid 5x 20.00 6x 24.00 1x 4.00 3x 12.00 4x 16.00 3x 12.00 3x 12.00 pengar 3.64 2.14
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 28.57 1x 4.76 1x 4.76 4x 19.05 4x 19.05 4x 19.05 1x 3.55 1.99
kvalité 4x 20.00 2x 10.00 5x 25.00 2x 10.00 4x 20.00 3x 15.00 - 3.45 1.76
dokumentation 5x 26.32 4x 21.05 2x 10.53 1x 5.26 5x 26.32 2x 10.53 - 3.16 1.86
kundservice 4x 23.53 1x 5.88 2x 11.76 3x 17.65 3x 17.65 4x 23.53 - 3.71 1.93
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 10.53 2x 10.53 1x 5.26 4x 21.05 4x 21.05 6x 31.58 - 4.26 1.73 74%
kvalité 1x 5.88 1x 5.88 3x 17.65 4x 23.53 3x 17.65 3x 17.65 2x 4.07 1.49 50%
dokumentation - - 1x 5.88 2x 11.76 5x 29.41 4x 23.53 2x 11.76 3x 4.29 1.14 44%
kundservice - - 1x 6.67 1x 6.67 2x 13.33 3x 20.00 7x 46.67 1x 5.00 1.30 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 20

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 30.00 5x 25.00 8x 40.00 2x 10.00 2x 10.00 1x 5.00

Produkt B

- - 9x 45.00 5x 25.00 4x 20.00 1x 5.00 3x 15.00

Produkt C

1x 5.00 4x 20.00 6x 30.00 1x 5.00 7x 35.00 2x 10.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 10

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

8.00 0.80 14.00 1.40 1.00 0.10 1.00 0.10 6.00 0.60 7.00 0.70

Produkt B

6.00 0.60 14.00 1.40 132.00 13.20 79.00 7.90 - - 6.00 0.60

Produkt C

3.00 0.30 7.00 0.70 95.00 9.50 9.00 0.90 - - 3.00 0.30