Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur ofta använder du produkten XY? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 40 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 38

21 (55.3%): ja

17 (44.7%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 33

9 (27.3%): varje dag

13 (39.4%): varje vecka

8 (24.2%): varje månad

3 (9.1%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 40

- (0.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

40 (100.0%): varje månad Radera detta filter

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 35

18 (51.4%): New York

19 (54.3%): Paris

16 (45.7%): London

5 (14.3%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 19

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 10.53 4x 21.05 4x 21.05 4x 21.05 5x 26.32 3.32 1.38
Apple 8x 42.11 3x 15.79 2x 10.53 5x 26.32 1x 5.26 2.37 1.42
Amazon 4x 21.05 2x 10.53 2x 10.53 3x 15.79 8x 42.11 3.47 1.65
Samsung 2x 10.53 6x 31.58 3x 15.79 5x 26.32 3x 15.79 3.05 1.31
Microsoft 3x 15.79 4x 21.05 8x 42.11 2x 10.53 2x 10.53 2.79 1.18
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 45.71

Genomsnittlig absolut avvikelse: 22.26

Standard deviation: 25.96

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 7x 33.33 1x 4.76 2x 9.52 4x 19.05 6x 28.57 - - 1x 4.76 sport 3.24 1.89
familj 3x 15.79 4x 21.05 3x 15.79 4x 21.05 1x 5.26 2x 10.53 2x 10.53 karriär 3.53 1.95
fritid 2x 10.00 2x 10.00 6x 30.00 5x 25.00 3x 15.00 1x 5.00 1x 5.00 pengar 3.60 1.54
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 4x 26.67 1x 6.67 2x 13.33 3x 20.00 4x 26.67 1x 6.67 - 3.33 1.76
kvalité 2x 12.50 2x 12.50 3x 18.75 6x 37.50 1x 6.25 2x 12.50 - 3.50 1.51
dokumentation 1x 7.14 1x 7.14 6x 42.86 3x 21.43 1x 7.14 2x 14.29 - 3.57 1.40
kundservice 2x 14.29 - - 4x 28.57 4x 28.57 - - 2x 14.29 2x 3.50 1.57
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 7.69 - - 1x 7.69 3x 23.08 4x 30.77 2x 15.38 2x 4.36 1.43 78%
kvalité - - 1x 6.25 3x 18.75 5x 31.25 3x 18.75 4x 25.00 - 4.38 1.26 78%
dokumentation - - 2x 14.29 3x 21.43 5x 35.71 2x 14.29 2x 14.29 - 3.93 1.27 63%
kundservice - - - - 2x 15.38 8x 61.54 1x 7.69 1x 7.69 1x 4.08 0.79 50%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

4x 28.57 4x 28.57 5x 35.71 6x 42.86 1x 7.14 1x 7.14

Produkt B

1x 7.14 3x 21.43 5x 35.71 5x 35.71 3x 21.43 - -

Produkt C

4x 28.57 3x 21.43 5x 35.71 2x 14.29 2x 14.29 3x 21.43
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 7

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

7.00 1.00 57.00 8.14 2.00 0.29 77.00 11.00 - - 5.00 0.71

Produkt B

8.00 1.14 7.00 1.00 84.00 12.00 12.00 1.71 5.00 0.71 5.00 0.71

Produkt C

5.00 0.71 7.00 1.00 9.00 1.29 7.00 1.00 6.00 0.86 5.00 0.71