Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur ofta använder du produkten XY? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 15 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

6 (40.0%): ja

9 (60.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

4 (40.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

1 (10.0%): varje år

5 (50.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

- (0.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

15 (100.0%): aldrig Radera detta filter

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

5 (55.6%): New York

7 (77.8%): Paris

6 (66.7%): London

3 (33.3%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 4

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - - - 3x 75.00 - - 1x 25.00 3.50 1.00
Apple 2x 50.00 - - - - 2x 50.00 - - 2.50 1.73
Amazon - - 1x 25.00 - - 1x 25.00 2x 50.00 4.00 1.41
Samsung - - 3x 75.00 1x 25.00 - - - - 2.25 0.50
Microsoft 2x 50.00 - - - - 1x 25.00 1x 25.00 2.75 2.06
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 55.40

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.68

Standard deviation: 31.98

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 60.00 2x 40.00 - - - - - - - - - - sport 1.40 0.55
familj 1x 20.00 - - 1x 20.00 - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 karriär 4.20 2.28
fritid 1x 20.00 - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 - - 1x 20.00 pengar 3.80 2.28
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris - - - - - - - - - - - - 2x - -
kvalité 1x 33.33 - - - - - - - - - - 2x 1.00 0.00
dokumentation - - - - 1x 50.00 - - - - - - 1x 3.00 0.00
kundservice - - - - - - - - - - - - 2x - -
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 2

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - - - 1x 50.00 - - - - - - 1x 3.00 0.00 -
kvalité - - - - - - - - - - - - 1x - - -
dokumentation 1x 50.00 - - - - - - - - - - 1x 1.00 0.00 -
kundservice - - - - - - - - - - - - 1x - - -
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 0

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

- - - - - - - - - - - -

Produkt B

- - - - - - - - - - - -

Produkt C

- - - - - - - - - - - -
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 0

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

- - - - - - - - - - - -

Produkt B

- - - - - - - - - - - -

Produkt C

- - - - - - - - - - - -