Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vilka städer har du besökt? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 107 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 97

63 (64.9%): ja

34 (35.1%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 89

38 (42.7%): varje dag

29 (32.6%): varje vecka

11 (12.4%): varje månad

7 (7.9%): varje år

4 (4.5%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 101

35 (34.7%): varje dag

32 (31.7%): varje vecka

19 (18.8%): varje månad

8 (7.9%): varje år

7 (6.9%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 107

49 (45.8%): New York

107 (100.0%): Paris Radera detta filter

58 (54.2%): London

20 (18.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 52

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 9x 17.31 11x 21.15 10x 19.23 12x 23.08 10x 19.23 3.06 1.39
Apple 13x 25.00 9x 17.31 11x 21.15 8x 15.38 11x 21.15 2.90 1.49
Amazon 9x 17.31 11x 21.15 7x 13.46 11x 21.15 14x 26.92 3.19 1.48
Samsung 13x 25.00 14x 26.92 7x 13.46 8x 15.38 10x 19.23 2.77 1.48
Microsoft 8x 15.38 7x 13.46 17x 32.69 13x 25.00 7x 13.46 3.08 1.25
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 57

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 47.86

Genomsnittlig absolut avvikelse: 29.37

Standard deviation: 33.74

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 53

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 15x 30.00 6x 12.00 5x 10.00 5x 10.00 11x 22.00 4x 8.00 4x 8.00 sport 3.38 2.06
familj 11x 23.40 8x 17.02 6x 12.77 11x 23.40 3x 6.38 3x 6.38 5x 10.64 karriär 3.34 1.96
fritid 8x 16.67 7x 14.58 11x 22.92 7x 14.58 7x 14.58 3x 6.25 5x 10.42 pengar 3.56 1.88
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 40

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 10x 27.03 5x 13.51 3x 8.11 6x 16.22 7x 18.92 5x 13.51 1x 3.28 1.86
kvalité 3x 8.82 3x 8.82 9x 26.47 8x 23.53 4x 11.76 6x 17.65 1x 3.76 1.52
dokumentation 7x 20.59 8x 23.53 6x 17.65 4x 11.76 4x 11.76 4x 11.76 1x 3.06 1.69
kundservice 5x 15.15 2x 6.06 4x 12.12 5x 15.15 5x 15.15 6x 18.18 6x 3.78 1.80
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 39

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 6x 16.67 4x 11.11 3x 8.33 7x 19.44 5x 13.89 9x 25.00 2x 3.82 1.85 71%
kvalité 3x 9.38 2x 6.25 8x 25.00 6x 18.75 3x 9.38 8x 25.00 2x 3.93 1.64 65%
dokumentation 1x 3.45 4x 13.79 4x 13.79 7x 24.14 4x 13.79 4x 13.79 5x 3.88 1.45 54%
kundservice - - 4x 13.33 3x 10.00 5x 16.67 7x 23.33 7x 23.33 4x 4.38 1.42 60%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 38

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

14x 36.84 13x 34.21 8x 21.05 7x 18.42 3x 7.89 2x 5.26

Produkt B

4x 10.53 16x 42.11 14x 36.84 7x 18.42 4x 10.53 2x 5.26

Produkt C

6x 15.79 10x 26.32 11x 28.95 3x 7.89 10x 26.32 8x 21.05
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 22

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

49.00 2.23 84.00 3.82 9.00 0.41 80.00 3.64 8.00 0.36 13.00 0.59

Produkt B

16.00 0.73 28.00 1.27 206.00 9.36 86.00 3.91 5.00 0.23 11.00 0.50

Produkt C

20.00 0.91 12.00 0.55 110.00 5.00 16.00 0.73 223.00 10.14 8.00 0.36