Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur ofta använder du produkten XY? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 67 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 66

44 (66.7%): ja

22 (33.3%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 67

- (0.0%): varje dag

67 (100.0%): varje vecka Radera detta filter

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 56

19 (33.9%): varje dag

19 (33.9%): varje vecka

13 (23.2%): varje månad

5 (8.9%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 52

29 (55.8%): New York

29 (55.8%): Paris

21 (40.4%): London

5 (9.6%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 29

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 7x 24.14 6x 20.69 8x 27.59 6x 20.69 2x 6.90 2.66 1.26
Apple 11x 37.93 6x 20.69 5x 17.24 2x 6.90 5x 17.24 2.45 1.50
Amazon 5x 17.24 4x 13.79 5x 17.24 8x 27.59 7x 24.14 3.28 1.44
Samsung 2x 6.90 9x 31.03 6x 20.69 4x 13.79 8x 27.59 3.24 1.35
Microsoft 4x 13.79 4x 13.79 5x 17.24 9x 31.03 7x 24.14 3.38 1.37
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 27

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 59.19

Genomsnittlig absolut avvikelse: 28.97

Standard deviation: 34.12

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 31

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 6x 22.22 3x 11.11 5x 18.52 5x 18.52 6x 22.22 - - 2x 7.41 sport 3.37 1.80
familj 2x 7.41 7x 25.93 1x 3.70 8x 29.63 4x 14.81 2x 7.41 3x 11.11 karriär 3.85 1.81
fritid 4x 14.29 3x 10.71 6x 21.43 3x 10.71 6x 21.43 5x 17.86 1x 3.57 pengar 3.82 1.81
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 4x 23.53 - - 2x 11.76 4x 23.53 5x 29.41 2x 11.76 - 3.71 1.76
kvalité 1x 5.56 2x 11.11 5x 27.78 6x 33.33 2x 11.11 2x 11.11 - 3.67 1.33
dokumentation - - 2x 12.50 5x 31.25 2x 12.50 4x 25.00 3x 18.75 - 4.06 1.39
kundservice 1x 5.88 1x 5.88 3x 17.65 4x 23.53 2x 11.76 4x 23.53 2x 4.13 1.55
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 11.76 2x 11.76 - - 3x 17.65 6x 35.29 3x 17.65 1x 4.13 1.71 72%
kvalité 2x 10.53 1x 5.26 3x 15.79 7x 36.84 2x 10.53 3x 15.79 1x 3.83 1.50 63%
dokumentation - - 3x 20.00 2x 13.33 3x 20.00 5x 33.33 2x 13.33 - 4.07 1.39 44%
kundservice - - 2x 13.33 - - 4x 26.67 3x 20.00 6x 40.00 - 4.73 1.39 50%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 20

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

4x 20.00 7x 35.00 7x 35.00 4x 20.00 5x 25.00 2x 10.00

Produkt B

3x 15.00 7x 35.00 6x 30.00 6x 30.00 3x 15.00 2x 10.00

Produkt C

2x 10.00 6x 30.00 7x 35.00 1x 5.00 5x 25.00 4x 20.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 11

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

5.00 0.45 79.00 7.18 1.00 0.09 7.00 0.64 - - - -

Produkt B

5.00 0.45 8.00 0.73 128.00 11.64 - - - - - -

Produkt C

13.00 1.18 7.00 0.64 12.00 1.09 8.00 0.73 217.00 19.73 - -