Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vilket är viktigast för dig? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 39 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 31

16 (51.6%): ja

15 (48.4%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

10 (38.5%): varje dag

6 (23.1%): varje vecka

6 (23.1%): varje månad

2 (7.7%): varje år

2 (7.7%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 30

10 (33.3%): varje dag

7 (23.3%): varje vecka

7 (23.3%): varje månad

3 (10.0%): varje år

3 (10.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 28

14 (50.0%): New York

15 (53.6%): Paris

11 (39.3%): London

7 (25.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 31

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 6x 19.35 6x 19.35 7x 22.58 4x 12.90 8x 25.81 3.06 1.48
Apple 9x 29.03 2x 6.45 7x 22.58 5x 16.13 8x 25.81 3.03 1.58
Amazon 3x 9.68 7x 22.58 6x 19.35 10x 32.26 5x 16.13 3.23 1.26
Samsung 5x 16.13 10x 32.26 6x 19.35 7x 22.58 3x 9.68 2.77 1.26
Microsoft 8x 25.81 6x 19.35 5x 16.13 5x 16.13 7x 22.58 2.90 1.54
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 33

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 57.85

Genomsnittlig absolut avvikelse: 31.23

Standard deviation: 36.04

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 39

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 39x Radera detta filter 100.00 - - - - - - - - - - - - sport 1.00 0.00
familj 15x 45.45 2x 6.06 2x 6.06 4x 12.12 2x 6.06 3x 9.09 5x 15.15 karriär 3.15 2.37
fritid 15x 46.88 1x 3.13 3x 9.38 5x 15.63 2x 6.25 2x 6.25 4x 12.50 pengar 3.00 2.24
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 11x 45.83 - - 2x 8.33 3x 12.50 2x 8.33 4x 16.67 2x 2.86 2.08
kvalité 5x 19.23 4x 15.38 5x 19.23 5x 19.23 2x 7.69 4x 15.38 1x 3.28 1.72
dokumentation 7x 29.17 3x 12.50 6x 25.00 1x 4.17 4x 16.67 3x 12.50 - 3.04 1.81
kundservice 10x 40.00 1x 4.00 2x 8.00 5x 20.00 1x 4.00 3x 12.00 3x 2.77 1.90
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 5x 22.73 1x 4.55 3x 13.64 4x 18.18 1x 4.55 5x 22.73 3x 3.53 1.95 67%
kvalité 2x 8.70 - - 9x 39.13 4x 17.39 3x 13.04 4x 17.39 1x 3.82 1.47 56%
dokumentation 1x 4.76 2x 9.52 5x 23.81 4x 19.05 3x 14.29 3x 14.29 3x 3.83 1.47 50%
kundservice 3x 13.64 2x 9.09 3x 13.64 4x 18.18 3x 13.64 4x 18.18 3x 3.74 1.76 57%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 22

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

12x 54.55 7x 31.82 6x 27.27 6x 27.27 3x 13.64 2x 9.09

Produkt B

2x 9.09 8x 36.36 6x 27.27 3x 13.64 5x 22.73 4x 18.18

Produkt C

3x 13.64 4x 18.18 9x 40.91 2x 9.09 6x 27.27 4x 18.18
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 13

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

15.00 1.15 12.00 0.92 11.00 0.85 - - 38.00 2.92 8.00 0.62

Produkt B

3.00 0.23 26.00 2.00 80.00 6.15 80.00 6.15 45.00 3.46 12.00 0.92

Produkt C

3.00 0.23 6.00 0.46 11.00 0.85 14.00 1.08 220.00 16.92 9.00 0.69