Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vilket är viktigast för dig? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 11 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

4 (44.4%): ja

5 (55.6%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 7

2 (28.6%): varje dag

4 (57.1%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

1 (14.3%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

5 (62.5%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

1 (12.5%): varje månad

- (0.0%): varje år

2 (25.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

4 (50.0%): New York

3 (37.5%): Paris

4 (50.0%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 7

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - 1x 14.29 3x 42.86 1x 14.29 2x 28.57 3.57 1.13
Apple 3x 42.86 1x 14.29 1x 14.29 1x 14.29 1x 14.29 2.43 1.62
Amazon 1x 14.29 1x 14.29 - - 4x 57.14 1x 14.29 3.43 1.40
Samsung - - 3x 42.86 2x 28.57 1x 14.29 1x 14.29 3.00 1.15
Microsoft 3x 42.86 1x 14.29 1x 14.29 - - 2x 28.57 2.57 1.81
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 64.00

Genomsnittlig absolut avvikelse: 14.75

Standard deviation: 19.97

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 11

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 2x 20.00 2x 20.00 1x 10.00 3x 30.00 2x 20.00 - - - - sport 3.10 1.52
familj - - - - - - - - 11x Radera detta filter 100.00 - - - - karriär 5.00 0.00
fritid - - 1x 9.09 3x 27.27 - - 4x 36.36 1x 9.09 2x 18.18 pengar 4.64 1.69
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 6

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - - 2x 40.00 - - - 3.20 1.79
kvalité 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 - - - - - 2.50 1.29
dokumentation - - - - 4x 80.00 - - - - 1x 20.00 - 3.60 1.34
kundservice - - - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - - 2x 4.00 1.00
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - 2x 28.57 1x 14.29 1x 14.29 2x 28.57 1x 14.29 - 3.86 1.57 22%
kvalité - - 1x 25.00 - - 2x 50.00 - - 1x 25.00 - 4.00 1.63 50%
dokumentation 1x 25.00 1x 25.00 - - 1x 25.00 - - 1x 25.00 - 3.25 2.22 67%
kundservice - - 1x 20.00 - - 2x 40.00 1x 20.00 - - 1x 3.75 1.26 33%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 6

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

- - 2x 33.33 1x 16.67 1x 16.67 1x 16.67 - -

Produkt B

- - 2x 33.33 3x 50.00 1x 16.67 1x 16.67 - -

Produkt C

1x 16.67 2x 33.33 2x 33.33 1x 16.67 - - 1x 16.67
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 4

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

4.00 1.00 15.00 3.75 6.00 1.50 82.00 20.50 - - 5.00 1.25

Produkt B

5.00 1.25 9.00 2.25 6.00 1.50 7.00 1.75 5.00 1.25 5.00 1.25

Produkt C

- - 9.00 2.25 - - 7.00 1.75 6.00 1.50 5.00 1.25