Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 34 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

17 (68.0%): ja

8 (32.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

7 (30.4%): varje dag

8 (34.8%): varje vecka

3 (13.0%): varje månad

3 (13.0%): varje år

2 (8.7%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

8 (30.8%): varje dag

7 (26.9%): varje vecka

4 (15.4%): varje månad

4 (15.4%): varje år

3 (11.5%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

14 (63.6%): New York

10 (45.5%): Paris

13 (59.1%): London

3 (13.6%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 34

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - - - 34x Radera detta filter 100.00 - - - - 3.00 0.00
Apple 13x 38.24 8x 23.53 - - 3x 8.82 10x 29.41 2.68 1.74
Amazon 7x 20.59 5x 14.71 - - 16x 47.06 6x 17.65 3.26 1.46
Samsung 6x 17.65 13x 38.24 - - 6x 17.65 9x 26.47 2.97 1.55
Microsoft 8x 23.53 8x 23.53 - - 9x 26.47 9x 26.47 3.09 1.60
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 68.95

Genomsnittlig absolut avvikelse: 22.78

Standard deviation: 27.31

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 7x 31.82 - - 1x 4.55 6x 27.27 4x 18.18 2x 9.09 2x 9.09 sport 3.64 2.08
familj 2x 10.00 5x 25.00 - - 6x 30.00 3x 15.00 1x 5.00 3x 15.00 karriär 3.90 1.94
fritid 2x 9.52 2x 9.52 4x 19.05 4x 19.05 5x 23.81 - - 4x 19.05 pengar 4.14 1.88
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 18

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 1x 5.88 1x 5.88 2x 11.76 5x 29.41 5x 29.41 1x 5.88 2x 4.00 1.31
kvalité - - 3x 18.75 4x 25.00 4x 25.00 2x 12.50 2x 12.50 1x 3.73 1.33
dokumentation 1x 6.25 1x 6.25 5x 31.25 1x 6.25 4x 25.00 3x 18.75 1x 4.00 1.56
kundservice 4x 26.67 - - 2x 13.33 1x 6.67 3x 20.00 4x 26.67 1x 3.79 2.08
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 18

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - 1x 5.56 - - 3x 16.67 4x 22.22 7x 38.89 3x 5.07 1.16 71%
kvalité 1x 6.67 - - 3x 20.00 3x 20.00 3x 20.00 4x 26.67 1x 4.36 1.50 85%
dokumentation 1x 7.69 - - 1x 7.69 6x 46.15 2x 15.38 2x 15.38 1x 4.17 1.34 48%
kundservice 2x 14.29 1x 7.14 - - 5x 35.71 3x 21.43 2x 14.29 1x 3.92 1.66 33%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 19

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 31.58 4x 21.05 8x 42.11 6x 31.58 4x 21.05 2x 10.53

Produkt B

- - 4x 21.05 5x 26.32 5x 26.32 6x 31.58 2x 10.53

Produkt C

- - 2x 10.53 8x 42.11 3x 15.79 5x 26.32 6x 31.58
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 10

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

13.00 1.30 12.00 1.20 11.00 1.10 2.00 0.20 10.00 1.00 1.00 0.10

Produkt B

3.00 0.30 9.00 0.90 10.00 1.00 0.00 0.00 - - - -

Produkt C

12.00 1.20 5.00 0.50 13.00 1.30 15.00 1.50 - - 6.00 0.60