Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 34 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

10 (47.6%): ja

11 (52.4%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

10 (50.0%): varje dag

2 (10.0%): varje vecka

4 (20.0%): varje månad

4 (20.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

4 (19.0%): varje dag

10 (47.6%): varje vecka

5 (23.8%): varje månad

1 (4.8%): varje år

1 (4.8%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

13 (61.9%): New York

10 (47.6%): Paris

9 (42.9%): London

6 (28.6%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 34

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - - - - - - - 34x Radera detta filter 100.00 5.00 0.00
Apple 8x 23.53 6x 17.65 11x 32.35 9x 26.47 - - 2.62 1.13
Amazon 6x 17.65 12x 35.29 7x 20.59 9x 26.47 - - 2.56 1.08
Samsung 7x 20.59 8x 23.53 6x 17.65 13x 38.24 - - 2.74 1.19
Microsoft 13x 38.24 8x 23.53 10x 29.41 3x 8.82 - - 2.09 1.03
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 58.21

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.04

Standard deviation: 31.45

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 8x 38.10 4x 19.05 3x 14.29 1x 4.76 3x 14.29 - - 2x 9.52 sport 2.76 2.00
familj 7x 36.84 3x 15.79 2x 10.53 2x 10.53 2x 10.53 2x 10.53 1x 5.26 karriär 2.95 2.04
fritid 4x 23.53 2x 11.76 4x 23.53 4x 23.53 - - 2x 11.76 1x 5.88 pengar 3.24 1.86
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 50.00 2x 16.67 1x 8.33 1x 8.33 - - 1x 8.33 1x 2.09 1.64
kvalité 6x 42.86 2x 14.29 2x 14.29 1x 7.14 2x 14.29 1x 7.14 - 2.57 1.79
dokumentation 4x 28.57 3x 21.43 2x 14.29 2x 14.29 3x 21.43 - - - 2.79 1.58
kundservice 4x 33.33 1x 8.33 2x 16.67 2x 16.67 1x 8.33 - - 2x 2.50 1.51
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 15.38 1x 7.69 4x 30.77 3x 23.08 2x 15.38 1x 7.69 - 3.38 1.50 62%
kvalité 1x 7.14 3x 21.43 3x 21.43 5x 35.71 1x 7.14 1x 7.14 - 3.36 1.34 57%
dokumentation 1x 7.14 2x 14.29 3x 21.43 3x 21.43 2x 14.29 2x 14.29 1x 3.69 1.55 76%
kundservice - - 2x 16.67 4x 33.33 2x 16.67 1x 8.33 1x 8.33 2x 3.50 1.27 73%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 12

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 50.00 3x 25.00 2x 16.67 1x 8.33 - - - -

Produkt B

1x 8.33 8x 66.67 2x 16.67 2x 16.67 - - - -

Produkt C

3x 25.00 2x 16.67 4x 33.33 - - 2x 16.67 1x 8.33
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

20.00 2.50 13.00 1.63 1.00 0.13 88.00 11.00 5.00 0.63 12.00 1.50

Produkt B

5.00 0.63 22.00 2.75 31.00 3.88 91.00 11.38 5.00 0.63 11.00 1.38

Produkt C

2.00 0.25 13.00 1.63 2.00 0.25 7.00 0.88 6.00 0.75 8.00 1.00