Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 37 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 30

21 (70.0%): ja

9 (30.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

6 (24.0%): varje dag

11 (44.0%): varje vecka

4 (16.0%): varje månad

3 (12.0%): varje år

1 (4.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 29

11 (37.9%): varje dag

6 (20.7%): varje vecka

8 (27.6%): varje månad

2 (6.9%): varje år

2 (6.9%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 27

15 (55.6%): New York

13 (48.1%): Paris

13 (48.1%): London

2 (7.4%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 37

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - 8x 21.62 13x 35.14 8x 21.62 8x 21.62 3.43 1.07
Apple 37x Radera detta filter 100.00 - - - - - - - - 1.00 0.00
Amazon - - 10x 27.03 2x 5.41 11x 29.73 14x 37.84 3.78 1.23
Samsung - - 14x 37.84 8x 21.62 10x 27.03 5x 13.51 3.16 1.09
Microsoft - - 5x 13.51 14x 37.84 8x 21.62 10x 27.03 3.62 1.04
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 29

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 54.00

Genomsnittlig absolut avvikelse: 27.45

Standard deviation: 32.57

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 30

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 9x 33.33 2x 7.41 3x 11.11 3x 11.11 5x 18.52 2x 7.41 3x 11.11 sport 3.41 2.17
familj 6x 24.00 5x 20.00 - - 7x 28.00 3x 12.00 1x 4.00 3x 12.00 karriär 3.44 2.04
fritid 5x 20.83 3x 12.50 5x 20.83 2x 8.33 4x 16.67 1x 4.17 4x 16.67 pengar 3.67 2.12
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 33.33 2x 11.11 4x 22.22 1x 5.56 3x 16.67 2x 11.11 - 2.94 1.83
kvalité 4x 21.05 3x 15.79 5x 26.32 3x 15.79 2x 10.53 2x 10.53 - 3.11 1.63
dokumentation 2x 11.76 2x 11.76 7x 41.18 3x 17.65 2x 11.76 1x 5.88 - 3.24 1.35
kundservice 3x 17.65 1x 5.88 3x 17.65 5x 29.41 1x 5.88 3x 17.65 1x 3.56 1.71
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 5.26 1x 5.26 2x 10.53 6x 31.58 6x 31.58 3x 15.79 - 4.26 1.33 73%
kvalité 2x 10.00 - - 3x 15.00 5x 25.00 5x 25.00 5x 25.00 - 4.30 1.53 70%
dokumentation - - 2x 10.53 1x 5.26 9x 47.37 4x 21.05 3x 15.79 - 4.26 1.15 52%
kundservice - - - - 3x 17.65 8x 47.06 4x 23.53 1x 5.88 1x 4.19 0.83 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 19

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

4x 21.05 5x 26.32 10x 52.63 3x 15.79 3x 15.79 2x 10.53

Produkt B

2x 10.53 8x 42.11 4x 21.05 7x 36.84 4x 21.05 2x 10.53

Produkt C

5x 26.32 3x 15.79 8x 42.11 - - 4x 21.05 3x 15.79
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 13

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

14.00 1.08 14.00 1.08 4.00 0.31 79.00 6.08 2.00 0.15 6.00 0.46

Produkt B

19.00 1.46 27.00 2.08 45.00 3.46 13.00 1.00 6.00 0.46 6.00 0.46

Produkt C

18.00 1.38 13.00 1.00 5.00 0.38 21.00 1.62 7.00 0.54 6.00 0.46