Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 34 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

13 (65.0%): ja

7 (35.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

8 (42.1%): varje dag

5 (26.3%): varje vecka

3 (15.8%): varje månad

3 (15.8%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

7 (36.8%): varje dag

8 (42.1%): varje vecka

2 (10.5%): varje månad

2 (10.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 18

14 (77.8%): New York

11 (61.1%): Paris

9 (50.0%): London

5 (27.8%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 34

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 11x 32.35 6x 17.65 - - 6x 17.65 11x 32.35 3.00 1.74
Apple - - - - 34x Radera detta filter 100.00 - - - - 3.00 0.00
Amazon 8x 23.53 13x 38.24 - - 5x 14.71 8x 23.53 2.76 1.56
Samsung 6x 17.65 5x 14.71 - - 15x 44.12 8x 23.53 3.41 1.46
Microsoft 9x 26.47 10x 29.41 - - 8x 23.53 7x 20.59 2.82 1.57
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 27

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 51.19

Genomsnittlig absolut avvikelse: 30.02

Standard deviation: 35.20

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 7x 38.89 2x 11.11 1x 5.56 2x 11.11 3x 16.67 1x 5.56 2x 11.11 sport 3.17 2.23
familj 2x 12.50 3x 18.75 2x 12.50 2x 12.50 1x 6.25 5x 31.25 1x 6.25 karriär 4.00 2.03
fritid 3x 18.75 4x 25.00 1x 6.25 3x 18.75 3x 18.75 2x 12.50 - - pengar 3.31 1.78
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 4x 30.77 1x 7.69 2x 15.38 1x 7.69 2x 15.38 2x 15.38 1x 3.17 1.99
kvalité 1x 8.33 2x 16.67 3x 25.00 2x 16.67 1x 8.33 3x 25.00 - 3.75 1.71
dokumentation 2x 16.67 - - 3x 25.00 3x 25.00 3x 25.00 1x 8.33 - 3.67 1.56
kundservice 1x 9.09 1x 9.09 1x 9.09 5x 45.45 1x 9.09 1x 9.09 1x 3.70 1.42
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 16.67 - - - - 3x 25.00 3x 25.00 3x 25.00 1x 4.27 1.79 56%
kvalité 1x 8.33 - - 2x 16.67 5x 41.67 2x 16.67 - - 2x 3.70 1.16 58%
dokumentation - - - - 3x 30.00 1x 10.00 3x 30.00 1x 10.00 2x 4.25 1.16 50%
kundservice - - 2x 20.00 1x 10.00 1x 10.00 1x 10.00 3x 30.00 2x 4.25 1.75 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 11

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

4x 36.36 5x 45.45 2x 18.18 3x 27.27 2x 18.18 1x 9.09

Produkt B

3x 27.27 4x 36.36 5x 45.45 - - 1x 9.09 1x 9.09

Produkt C

- - 3x 27.27 2x 18.18 1x 9.09 6x 54.55 1x 9.09
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 9

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

6.00 0.67 19.00 2.11 5.00 0.56 18.00 2.00 32.00 3.56 8.00 0.89

Produkt B

4.00 0.44 16.00 1.78 95.00 10.56 80.00 8.89 45.00 5.00 12.00 1.33

Produkt C

- - - - 96.00 10.67 4.00 0.44 7.00 0.78 3.00 0.33