Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 38 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

13 (50.0%): ja

13 (50.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

9 (39.1%): varje dag

8 (34.8%): varje vecka

2 (8.7%): varje månad

2 (8.7%): varje år

2 (8.7%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

11 (47.8%): varje dag

7 (30.4%): varje vecka

3 (13.0%): varje månad

1 (4.3%): varje år

1 (4.3%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

14 (58.3%): New York

11 (45.8%): Paris

13 (54.2%): London

4 (16.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 38

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 6x 15.79 7x 18.42 16x 42.11 - - 9x 23.68 2.97 1.35
Apple 11x 28.95 9x 23.68 5x 13.16 - - 13x 34.21 2.87 1.68
Amazon - - - - - - 38x Radera detta filter 100.00 - - 4.00 0.00
Samsung 13x 34.21 11x 28.95 8x 21.05 - - 6x 15.79 2.34 1.38
Microsoft 8x 21.05 11x 28.95 9x 23.68 - - 10x 26.32 2.82 1.49
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 29

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 60.21

Genomsnittlig absolut avvikelse: 28.25

Standard deviation: 33.93

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 10x 41.67 2x 8.33 2x 8.33 3x 12.50 4x 16.67 3x 12.50 - - sport 2.92 1.95
familj 4x 20.00 3x 15.00 1x 5.00 4x 20.00 4x 20.00 2x 10.00 2x 10.00 karriär 3.75 2.02
fritid 5x 25.00 2x 10.00 3x 15.00 4x 20.00 2x 10.00 1x 5.00 3x 15.00 pengar 3.55 2.11
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 40.00 1x 6.67 - - 4x 26.67 2x 13.33 - - 2x 2.62 1.71
kvalité 2x 13.33 3x 20.00 3x 20.00 4x 26.67 - - 2x 13.33 1x 3.21 1.58
dokumentation 3x 20.00 3x 20.00 4x 26.67 - - 3x 20.00 1x 6.67 1x 3.00 1.66
kundservice 5x 33.33 2x 13.33 1x 6.67 - - 3x 20.00 2x 13.33 2x 3.00 2.08
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 7.14 1x 7.14 2x 14.29 1x 7.14 2x 14.29 4x 28.57 3x 4.27 1.79 67%
kvalité - - 1x 8.33 4x 33.33 1x 8.33 2x 16.67 3x 25.00 1x 4.18 1.47 78%
dokumentation 1x 7.69 2x 15.38 3x 23.08 2x 15.38 1x 7.69 2x 15.38 2x 3.55 1.63 39%
kundservice 1x 7.69 1x 7.69 2x 15.38 1x 7.69 3x 23.08 3x 23.08 2x 4.18 1.72 39%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 15

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 40.00 3x 20.00 6x 40.00 2x 13.33 - - 1x 6.67

Produkt B

1x 6.67 6x 40.00 3x 20.00 5x 33.33 2x 13.33 2x 13.33

Produkt C

4x 26.67 3x 20.00 4x 26.67 - - 3x 20.00 5x 33.33
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

11.00 1.38 16.00 2.00 9.00 1.13 78.00 9.75 3.00 0.38 6.00 0.75

Produkt B

9.00 1.13 15.00 1.88 27.00 3.38 7.00 0.88 5.00 0.63 5.00 0.63

Produkt C

1.00 0.13 15.00 1.88 4.00 0.50 12.00 1.50 221.00 27.63 5.00 0.63