Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 37 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

13 (50.0%): ja

13 (50.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

6 (25.0%): varje dag

9 (37.5%): varje vecka

4 (16.7%): varje månad

4 (16.7%): varje år

1 (4.2%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

8 (32.0%): varje dag

7 (28.0%): varje vecka

6 (24.0%): varje månad

1 (4.0%): varje år

3 (12.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

9 (42.9%): New York

14 (66.7%): Paris

12 (57.1%): London

4 (19.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 37

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 10x 27.03 - - 13x 35.14 6x 16.22 8x 21.62 3.05 1.47
Apple 14x 37.84 - - 5x 13.51 7x 18.92 11x 29.73 3.03 1.72
Amazon 6x 16.22 - - 8x 21.62 11x 29.73 12x 32.43 3.62 1.38
Samsung - - 37x Radera detta filter 100.00 - - - - - - 2.00 0.00
Microsoft 7x 18.92 - - 11x 29.73 13x 35.14 6x 16.22 3.30 1.31
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 31

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 58.90

Genomsnittlig absolut avvikelse: 31.34

Standard deviation: 36.01

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 10x 41.67 3x 12.50 2x 8.33 2x 8.33 5x 20.83 1x 4.17 1x 4.17 sport 2.83 1.97
familj 8x 34.78 7x 30.43 - - - - 3x 13.04 3x 13.04 2x 8.70 karriär 3.00 2.24
fritid 4x 17.39 5x 21.74 3x 13.04 7x 30.43 - - 1x 4.35 3x 13.04 pengar 3.39 1.92
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 8x 42.11 4x 21.05 1x 5.26 2x 10.53 2x 10.53 1x 5.26 1x 2.39 1.69
kvalité 4x 21.05 3x 15.79 5x 26.32 2x 10.53 1x 5.26 4x 21.05 - 3.26 1.82
dokumentation 3x 16.67 2x 11.11 6x 33.33 2x 11.11 4x 22.22 - - 1x 3.12 1.41
kundservice 5x 27.78 1x 5.56 1x 5.56 5x 27.78 1x 5.56 1x 5.56 4x 2.93 1.73
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 12.50 3x 18.75 1x 6.25 3x 18.75 2x 12.50 4x 25.00 1x 3.80 1.86 61%
kvalité - - 1x 6.25 1x 6.25 6x 37.50 1x 6.25 6x 37.50 1x 4.67 1.29 75%
dokumentation - - 2x 13.33 1x 6.67 4x 26.67 3x 20.00 3x 20.00 2x 4.31 1.38 29%
kundservice 1x 6.67 2x 13.33 2x 13.33 4x 26.67 2x 13.33 3x 20.00 1x 3.93 1.59 56%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 17

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 35.29 4x 23.53 4x 23.53 7x 41.18 - - 3x 17.65

Produkt B

2x 11.76 5x 29.41 6x 35.29 4x 23.53 5x 29.41 1x 5.88

Produkt C

3x 17.65 3x 17.65 8x 47.06 1x 5.88 5x 29.41 3x 17.65
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

24.00 1.71 9.00 0.64 7.00 0.50 79.00 5.64 5.00 0.36 13.00 0.93

Produkt B

12.00 0.86 22.00 1.57 36.00 2.57 84.00 6.00 6.00 0.43 11.00 0.79

Produkt C

3.00 0.21 9.00 0.64 9.00 0.64 12.00 0.86 8.00 0.57 6.00 0.43