Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 31 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

15 (75.0%): ja

5 (25.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

8 (40.0%): varje dag

8 (40.0%): varje vecka

3 (15.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

1 (5.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

7 (35.0%): varje dag

7 (35.0%): varje vecka

3 (15.0%): varje månad

3 (15.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

14 (70.0%): New York

10 (50.0%): Paris

8 (40.0%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 31

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 10x 32.26 5x 16.13 9x 29.03 7x 22.58 - - 2.42 1.18
Apple 5x 16.13 10x 32.26 8x 25.81 8x 25.81 - - 2.61 1.05
Amazon 7x 22.58 10x 32.26 8x 25.81 6x 19.35 - - 2.42 1.06
Samsung - - - - - - - - 31x Radera detta filter 100.00 5.00 0.00
Microsoft 9x 29.03 6x 19.35 6x 19.35 10x 32.26 - - 2.55 1.23
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 48.78

Genomsnittlig absolut avvikelse: 29.08

Standard deviation: 34.72

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 14.29 1x 4.76 1x 4.76 5x 23.81 4x 19.05 1x 4.76 6x 28.57 sport 4.57 2.09
familj - - 5x 26.32 1x 5.26 5x 26.32 1x 5.26 3x 15.79 4x 21.05 karriär 4.42 1.92
fritid - - 2x 11.11 2x 11.11 3x 16.67 7x 38.89 1x 5.56 3x 16.67 pengar 4.67 1.53
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 1x 7.14 3x 21.43 - - 3x 21.43 5x 35.71 2x 14.29 - 4.00 1.62
kvalité - - 3x 23.08 2x 15.38 5x 38.46 1x 7.69 2x 15.38 - 3.77 1.36
dokumentation - - 2x 16.67 2x 16.67 2x 16.67 1x 8.33 5x 41.67 - 4.42 1.62
kundservice 2x 15.38 1x 7.69 - - 4x 30.77 2x 15.38 4x 30.77 - 4.15 1.82
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 16

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - 1x 7.14 - - 2x 14.29 5x 35.71 4x 28.57 2x 4.92 1.16 67%
kvalité 1x 7.14 1x 7.14 4x 28.57 - - 5x 35.71 2x 14.29 1x 4.00 1.58 87%
dokumentation - - 1x 8.33 3x 25.00 2x 16.67 3x 25.00 2x 16.67 1x 4.18 1.33 60%
kundservice - - 2x 18.18 - - 4x 36.36 3x 27.27 2x 18.18 - 4.27 1.35 56%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

5x 35.71 1x 7.14 4x 28.57 5x 35.71 4x 28.57 1x 7.14

Produkt B

1x 7.14 5x 35.71 3x 21.43 3x 21.43 3x 21.43 3x 21.43

Produkt C

1x 7.14 1x 7.14 4x 28.57 4x 28.57 5x 35.71 3x 21.43
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 10

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

9.00 0.90 61.00 6.10 9.00 0.90 48.00 4.80 27.00 2.70 2.00 0.20

Produkt B

3.00 0.30 12.00 1.20 147.00 14.70 4.00 0.40 45.00 4.50 6.00 0.60

Produkt C

16.00 1.60 4.00 0.40 106.00 10.60 12.00 1.20 5.00 0.50 - -