Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Vänligen rangordna dessa märken efter sympati: » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 36 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

14 (53.8%): ja

12 (46.2%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

13 (54.2%): varje dag

5 (20.8%): varje vecka

3 (12.5%): varje månad

3 (12.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

10 (40.0%): varje dag

6 (24.0%): varje vecka

8 (32.0%): varje månad

1 (4.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 27

13 (48.1%): New York

17 (63.0%): Paris

13 (48.1%): London

1 (3.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 36

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 5x 13.89 9x 25.00 - - 12x 33.33 10x 27.78 3.36 1.48
Apple 14x 38.89 7x 19.44 - - 8x 22.22 7x 19.44 2.64 1.64
Amazon 5x 13.89 9x 25.00 - - 9x 25.00 13x 36.11 3.44 1.54
Samsung 12x 33.33 11x 30.56 - - 7x 19.44 6x 16.67 2.56 1.54
Microsoft - - - - 36x Radera detta filter 100.00 - - - - 3.00 0.00
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 32

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 48.53

Genomsnittlig absolut avvikelse: 30.72

Standard deviation: 34.48

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 28

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 5x 18.52 5x 18.52 4x 14.81 4x 14.81 6x 22.22 - - 3x 11.11 sport 3.48 1.91
familj 8x 32.00 7x 28.00 1x 4.00 4x 16.00 1x 4.00 2x 8.00 2x 8.00 karriär 2.88 2.01
fritid 5x 20.83 5x 20.83 6x 25.00 3x 12.50 - - 2x 8.33 3x 12.50 pengar 3.25 2.01
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 7x 31.82 6x 27.27 4x 18.18 2x 9.09 2x 9.09 1x 4.55 - 2.50 1.50
kvalité 5x 26.32 4x 21.05 4x 21.05 3x 15.79 1x 5.26 2x 10.53 - 2.84 1.64
dokumentation 5x 25.00 5x 25.00 5x 25.00 3x 15.00 1x 5.00 - - 1x 2.47 1.22
kundservice 4x 21.05 2x 10.53 3x 15.79 5x 26.32 2x 10.53 1x 5.26 2x 3.12 1.58
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 3x 16.67 3x 16.67 3x 16.67 3x 16.67 4x 22.22 2x 11.11 - 3.44 1.69 67%
kvalité 1x 5.88 3x 17.65 3x 17.65 3x 17.65 4x 23.53 3x 17.65 - 3.88 1.58 76%
dokumentation 1x 5.88 5x 29.41 2x 11.76 3x 17.65 2x 11.76 3x 17.65 1x 3.56 1.67 57%
kundservice 1x 6.67 3x 20.00 4x 26.67 4x 26.67 1x 6.67 1x 6.67 1x 3.29 1.33 71%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 18

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 33.33 5x 27.78 5x 27.78 4x 22.22 - - 2x 11.11

Produkt B

3x 16.67 8x 44.44 2x 11.11 4x 22.22 1x 5.56 2x 11.11

Produkt C

7x 38.89 3x 16.67 5x 27.78 1x 5.56 2x 11.11 3x 16.67
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 12

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

23.00 1.92 64.00 5.33 2.00 0.17 82.00 6.83 1.00 0.08 6.00 0.50

Produkt B

20.00 1.67 21.00 1.75 85.00 7.08 17.00 1.42 6.00 0.50 6.00 0.50

Produkt C

9.00 0.75 9.00 0.75 11.00 0.92 12.00 1.00 7.00 0.58 6.00 0.50