Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur nöjd är du med följande saker? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 5 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

2 (40.0%): ja

3 (60.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

3 (75.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

1 (25.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

3 (60.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

2 (40.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 2

1 (50.0%): New York

1 (50.0%): Paris

1 (50.0%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 1

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - - - 1x 100.00 - - - - 3.00 0.00
Apple - - - - - - - - 1x 100.00 5.00 0.00
Amazon - - - - - - 1x 100.00 - - 4.00 0.00
Samsung 1x 100.00 - - - - - - - - 1.00 0.00
Microsoft - - 1x 100.00 - - - - - - 2.00 0.00
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 62.25

Genomsnittlig absolut avvikelse: 20.25

Standard deviation: 31.90

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 1x 25.00 - - 1x 25.00 - - 2x 50.00 - - - - sport 3.50 1.91
familj 1x 25.00 - - 2x 50.00 1x 25.00 - - - - - - karriär 2.75 1.26
fritid 1x 25.00 - - 2x 50.00 - - - - - - 1x 25.00 pengar 3.50 2.52
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris - - - - - - - - - - 1x 20.00 4x 6.00 0.00
kvalité - - - - - - - - - - - - 5x Radera detta filter - -
dokumentation - - - - - - - - 1x 25.00 - - 3x 5.00 0.00
kundservice - - - - - - - - 1x 20.00 1x 20.00 3x 5.50 0.71
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - - - - - - - - - 1x 33.33 2x 6.00 0.00 100%
kvalité - - - - - - - - - - 1x 33.33 2x 6.00 0.00 100%
dokumentation - - - - - - 1x 33.33 - - - - 2x 4.00 0.00 0%
kundservice - - - - - - - - - - - - 3x - - -
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 2

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

- - 1x 50.00 - - - - - - 1x 50.00

Produkt B

- - 1x 50.00 - - 1x 50.00 - - - -

Produkt C

- - 2x 100.00 - - - - - - - -
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 1

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - -

Produkt B

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - -

Produkt C

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - - - - - -