Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur nöjd är du med följande saker? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 17 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

6 (42.9%): ja

8 (57.1%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

4 (28.6%): varje dag

5 (35.7%): varje vecka

4 (28.6%): varje månad

1 (7.1%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

5 (35.7%): varje dag

5 (35.7%): varje vecka

3 (21.4%): varje månad

1 (7.1%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

5 (38.5%): New York

9 (69.2%): Paris

7 (53.8%): London

2 (15.4%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 16

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 4x 25.00 2x 12.50 4x 25.00 4x 25.00 2x 12.50 2.88 1.41
Apple 5x 31.25 3x 18.75 3x 18.75 2x 12.50 3x 18.75 2.69 1.54
Amazon 1x 6.25 4x 25.00 3x 18.75 3x 18.75 5x 31.25 3.44 1.36
Samsung 4x 25.00 5x 31.25 2x 12.50 3x 18.75 2x 12.50 2.63 1.41
Microsoft 2x 12.50 2x 12.50 4x 25.00 4x 25.00 4x 25.00 3.38 1.36
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 45.85

Genomsnittlig absolut avvikelse: 22.78

Standard deviation: 30.01

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 16

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 5x 35.71 1x 7.14 1x 7.14 5x 35.71 1x 7.14 - - 1x 7.14 sport 3.00 1.88
familj 2x 14.29 5x 35.71 1x 7.14 3x 21.43 1x 7.14 - - 2x 14.29 karriär 3.29 1.98
fritid 2x 14.29 3x 21.43 2x 14.29 4x 28.57 1x 7.14 - - 2x 14.29 pengar 3.50 1.91
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 14.29 3x 21.43 4x 28.57 1x 7.14 3x 21.43 - - 1x 3.00 1.41
kvalité - - - - 17x Radera detta filter 100.00 - - - - - - - 3.00 0.00
dokumentation 1x 7.14 3x 21.43 6x 42.86 1x 7.14 2x 14.29 - - 1x 3.00 1.15
kundservice 1x 7.14 1x 7.14 5x 35.71 1x 7.14 1x 7.14 3x 21.43 2x 3.75 1.66
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 7.14 - - 1x 7.14 7x 50.00 2x 14.29 3x 21.43 - 4.29 1.33 78%
kvalité 1x 7.69 1x 7.69 2x 15.38 5x 38.46 2x 15.38 1x 7.69 1x 3.75 1.36 67%
dokumentation - - 1x 7.69 3x 23.08 5x 38.46 2x 15.38 1x 7.69 1x 3.92 1.08 44%
kundservice - - 1x 7.69 1x 7.69 6x 46.15 3x 23.08 1x 7.69 1x 4.17 1.03 42%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 11

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

2x 18.18 3x 27.27 7x 63.64 - - - - - -

Produkt B

2x 18.18 3x 27.27 6x 54.55 1x 9.09 2x 18.18 - -

Produkt C

3x 27.27 1x 9.09 6x 54.55 - - 1x 9.09 1x 9.09
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

1.00 0.20 5.00 1.00 8.00 1.60 1.00 0.20 1.00 0.20 - -

Produkt B

1.00 0.20 1.00 0.20 2.00 0.40 0.00 0.00 - - - -

Produkt C

3.00 0.60 1.00 0.20 1.00 0.20 - - - - - -