Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 5 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

2 (40.0%): ja

3 (60.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

1 (20.0%): varje dag

1 (20.0%): varje vecka

2 (40.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

1 (20.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

2 (40.0%): varje dag

2 (40.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

1 (20.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

2 (50.0%): New York

2 (50.0%): Paris

2 (50.0%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 4

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - - - 1x 25.00 3x 75.00 - - 3.75 0.50
Apple - - - - 2x 50.00 - - 2x 50.00 4.00 1.15
Amazon 2x 50.00 - - 1x 25.00 1x 25.00 - - 2.25 1.50
Samsung 2x 50.00 1x 25.00 - - - - 1x 25.00 2.25 1.89
Microsoft - - 3x 75.00 - - - - 1x 25.00 2.75 1.50
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 57.75

Genomsnittlig absolut avvikelse: 30.25

Standard deviation: 36.34

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 1x 20.00 2x 40.00 - - - - 2x 40.00 - - - - sport 3.00 1.87
familj 1x 20.00 1x 20.00 - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 - - karriär 3.40 1.95
fritid 1x 20.00 2x 40.00 - - - - 1x 20.00 - - 1x 20.00 pengar 3.40 2.51
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris - - - - - - - - 2x 40.00 1x 20.00 2x 5.33 0.58
kvalité 1x 20.00 - - 1x 20.00 1x 20.00 - - - - 2x 2.67 1.53
dokumentation - - - - 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 - - 1x 4.00 1.00
kundservice - - - - - - 1x 20.00 1x 20.00 - - 3x 4.50 0.71
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 25.00 - - - - - - - - 1x 25.00 2x 3.50 3.54 -
kvalité - - - - - - - - - - - - 5x Radera detta filter - - -
dokumentation - - - - - - - - 1x 20.00 - - 4x 5.00 0.00 -
kundservice - - - - - - - - - - 1x 25.00 3x 6.00 0.00 -
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 3

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

- - - - 1x 33.33 1x 33.33 - - 1x 33.33

Produkt B

- - 1x 33.33 1x 33.33 1x 33.33 - - - -

Produkt C

- - 2x 66.67 - - - - 1x 33.33 - -
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 2

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

- - 3.00 1.50 - - - - - - - -

Produkt B

4.00 2.00 - - 70.00 35.00 - - - - - -

Produkt C

- - - - 93.00 46.50 - - - - - -