Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 13 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

6 (60.0%): ja

4 (40.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

2 (20.0%): varje dag

5 (50.0%): varje vecka

2 (20.0%): varje månad

1 (10.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

2 (20.0%): varje dag

4 (40.0%): varje vecka

2 (20.0%): varje månad

2 (20.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

8 (80.0%): New York

4 (40.0%): Paris

6 (60.0%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 9

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 22.22 1x 11.11 2x 22.22 2x 22.22 2x 22.22 3.11 1.54
Apple 4x 44.44 2x 22.22 3x 33.33 - - - - 1.89 0.93
Amazon 1x 11.11 3x 33.33 2x 22.22 1x 11.11 2x 22.22 3.00 1.41
Samsung - - 3x 33.33 - - 3x 33.33 3x 33.33 3.67 1.32
Microsoft 2x 22.22 - - 2x 22.22 3x 33.33 2x 22.22 3.33 1.50
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 45.30

Genomsnittlig absolut avvikelse: 31.30

Standard deviation: 35.58

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 12

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 25.00 2x 16.67 1x 8.33 2x 16.67 3x 25.00 - - 1x 8.33 sport 3.33 1.97
familj 4x 36.36 1x 9.09 - - 3x 27.27 - - 2x 18.18 1x 9.09 karriär 3.36 2.29
fritid 2x 18.18 2x 18.18 4x 36.36 2x 18.18 - - - - 1x 9.09 pengar 3.00 1.67
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 11

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 20.00 2x 20.00 1x 10.00 - - 3x 30.00 2x 20.00 - 3.60 2.01
kvalité 2x 18.18 1x 9.09 2x 18.18 2x 18.18 1x 9.09 3x 27.27 - 3.73 1.90
dokumentation - - 1x 10.00 2x 20.00 3x 30.00 3x 30.00 1x 10.00 - 4.10 1.20
kundservice 3x 30.00 - - - - 5x 50.00 1x 10.00 - - 1x 3.11 1.62
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 9.09 2x 18.18 - - - - 4x 36.36 2x 18.18 2x 4.11 1.90 67%
kvalité - - - - - - 5x 41.67 4x 33.33 2x 16.67 1x 4.73 0.79 71%
dokumentation - - - - - - - - 13x Radera detta filter 100.00 - - - 5.00 0.00 52%
kundservice - - 1x 8.33 1x 8.33 2x 16.67 5x 41.67 3x 25.00 - 4.67 1.23 78%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 9

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

3x 33.33 2x 22.22 2x 22.22 3x 33.33 3x 33.33 2x 22.22

Produkt B

1x 11.11 3x 33.33 1x 11.11 2x 22.22 1x 11.11 2x 22.22

Produkt C

- - 1x 11.11 4x 44.44 - - 3x 33.33 2x 22.22
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

3.00 0.60 3.00 0.60 1.00 0.20 2.00 0.40 - - - -

Produkt B

4.00 0.80 4.00 0.80 33.00 6.60 5.00 1.00 - - - -

Produkt C

2.00 0.40 - - 5.00 1.00 4.00 0.80 2.00 0.40 - -