Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 10 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

7 (77.8%): ja

2 (22.2%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

3 (37.5%): varje dag

3 (37.5%): varje vecka

2 (25.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

5 (55.6%): varje dag

3 (33.3%): varje vecka

1 (11.1%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

5 (55.6%): New York

7 (77.8%): Paris

5 (55.6%): London

3 (33.3%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 9

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 1x 11.11 3x 33.33 3x 33.33 1x 11.11 1x 11.11 2.78 1.20
Apple 4x 44.44 2x 22.22 1x 11.11 1x 11.11 1x 11.11 2.22 1.48
Amazon - - 2x 22.22 2x 22.22 3x 33.33 2x 22.22 3.56 1.13
Samsung 1x 11.11 2x 22.22 2x 22.22 1x 11.11 3x 33.33 3.33 1.50
Microsoft 3x 33.33 - - 1x 11.11 3x 33.33 2x 22.22 3.11 1.69
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 38.50

Genomsnittlig absolut avvikelse: 27.00

Standard deviation: 34.03

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 30.00 1x 10.00 1x 10.00 2x 20.00 1x 10.00 1x 10.00 1x 10.00 sport 3.40 2.17
familj 2x 25.00 - - - - 3x 37.50 1x 12.50 - - 2x 25.00 karriär 4.13 2.30
fritid 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 2x 25.00 - - 2x 25.00 pengar 4.25 2.19
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 9

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 25.00 3x 37.50 - - - - 2x 25.00 1x 12.50 - 3.00 2.00
kvalité - - - - 3x 37.50 3x 37.50 - - 2x 25.00 - 4.13 1.25
dokumentation - - 2x 28.57 1x 14.29 2x 28.57 1x 14.29 1x 14.29 - 3.71 1.50
kundservice 2x 25.00 - - 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 2x 25.00 1x 3.71 2.14
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 20.00 1x 10.00 - - 1x 10.00 2x 20.00 3x 30.00 1x 4.00 2.12 73%
kvalité 1x 11.11 - - 2x 22.22 1x 11.11 3x 33.33 2x 22.22 - 4.22 1.64 83%
dokumentation - - 2x 22.22 - - 1x 11.11 5x 55.56 - - 1x 4.13 1.36 40%
kundservice - - - - - - - - 10x Radera detta filter 100.00 - - - 5.00 0.00 50%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 9

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

5x 55.56 3x 33.33 3x 33.33 1x 11.11 1x 11.11 1x 11.11

Produkt B

2x 22.22 3x 33.33 4x 44.44 2x 22.22 2x 22.22 1x 11.11

Produkt C

1x 11.11 3x 33.33 3x 33.33 - - 3x 33.33 4x 44.44
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 4

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

8.00 2.00 3.00 0.75 - - - - - - - -

Produkt B

1.00 0.25 2.00 0.50 21.00 5.25 - - - - - -

Produkt C

1.00 0.25 - - 2.00 0.50 5.00 1.25 215.00 53.75 - -