Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 27 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

15 (62.5%): ja

9 (37.5%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

11 (47.8%): varje dag

4 (17.4%): varje vecka

6 (26.1%): varje månad

1 (4.3%): varje år

1 (4.3%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

12 (48.0%): varje dag

6 (24.0%): varje vecka

4 (16.0%): varje månad

3 (12.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

15 (68.2%): New York

14 (63.6%): Paris

11 (50.0%): London

5 (22.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 24

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 4x 16.67 6x 25.00 6x 25.00 2x 8.33 6x 25.00 3.00 1.44
Apple 4x 16.67 4x 16.67 4x 16.67 6x 25.00 6x 25.00 3.25 1.45
Amazon 3x 12.50 7x 29.17 4x 16.67 6x 25.00 4x 16.67 3.04 1.33
Samsung 5x 20.83 6x 25.00 4x 16.67 4x 16.67 5x 20.83 2.92 1.47
Microsoft 8x 33.33 1x 4.17 6x 25.00 6x 25.00 3x 12.50 2.79 1.47
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 47.88

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.89

Standard deviation: 32.31

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 27

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 12x 46.15 3x 11.54 2x 7.69 4x 15.38 3x 11.54 1x 3.85 1x 3.85 sport 2.62 1.88
familj 9x 34.62 7x 26.92 2x 7.69 3x 11.54 - - 4x 15.38 1x 3.85 karriär 2.77 1.97
fritid 8x 32.00 4x 16.00 3x 12.00 6x 24.00 3x 12.00 - - 1x 4.00 pengar 2.84 1.70
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 7x 28.00 4x 16.00 1x 4.00 6x 24.00 2x 8.00 4x 16.00 1x 3.17 1.88
kvalité 1x 4.35 5x 21.74 2x 8.70 5x 21.74 3x 13.04 7x 30.43 - 4.09 1.68
dokumentation 3x 12.50 3x 12.50 7x 29.17 5x 20.83 3x 12.50 3x 12.50 - 3.46 1.53
kundservice 6x 26.09 2x 8.70 2x 8.70 7x 30.43 2x 8.70 3x 13.04 1x 3.27 1.78
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 26

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 4x 15.38 4x 15.38 1x 3.85 5x 19.23 2x 7.69 6x 23.08 4x 3.68 1.91 64%
kvalité 2x 8.70 2x 8.70 7x 30.43 2x 8.70 3x 13.04 7x 30.43 - 4.00 1.71 69%
dokumentation - - 5x 22.73 3x 13.64 5x 22.73 3x 13.64 2x 9.09 4x 3.67 1.37 64%
kundservice 2x 8.70 3x 13.04 2x 8.70 6x 26.09 5x 21.74 4x 17.39 1x 3.95 1.59 54%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 27

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

27x Radera detta filter 100.00 7x 25.93 4x 14.81 6x 22.22 3x 11.11 1x 3.70

Produkt B

4x 14.81 14x 51.85 7x 25.93 3x 11.11 6x 22.22 4x 14.81

Produkt C

4x 14.81 5x 18.52 12x 44.44 4x 14.81 8x 29.63 7x 25.93
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

41.00 2.93 4.00 0.29 9.00 0.64 44.00 3.14 38.00 2.71 10.00 0.71

Produkt B

2.00 0.14 24.00 1.71 47.00 3.36 79.00 5.64 46.00 3.29 12.00 0.86

Produkt C

2.00 0.14 - - 14.00 1.00 10.00 0.71 220.00 15.71 10.00 0.71