Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 24 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

15 (71.4%): ja

6 (28.6%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

8 (42.1%): varje dag

7 (36.8%): varje vecka

3 (15.8%): varje månad

1 (5.3%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

10 (47.6%): varje dag

5 (23.8%): varje vecka

4 (19.0%): varje månad

2 (9.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

16 (76.2%): New York

13 (61.9%): Paris

8 (38.1%): London

4 (19.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 20

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 10.00 5x 25.00 4x 20.00 6x 30.00 3x 15.00 3.15 1.27
Apple 5x 25.00 4x 20.00 5x 25.00 2x 10.00 4x 20.00 2.80 1.47
Amazon 5x 25.00 3x 15.00 2x 10.00 3x 15.00 7x 35.00 3.20 1.67
Samsung 5x 25.00 4x 20.00 4x 20.00 6x 30.00 1x 5.00 2.70 1.30
Microsoft 3x 15.00 4x 20.00 5x 25.00 3x 15.00 5x 25.00 3.15 1.42
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 53.73

Genomsnittlig absolut avvikelse: 26.60

Standard deviation: 31.74

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 23

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 7x 30.43 4x 17.39 2x 8.70 5x 21.74 4x 17.39 - - 1x 4.35 sport 2.96 1.77
familj 7x 33.33 2x 9.52 2x 9.52 3x 14.29 2x 9.52 3x 14.29 2x 9.52 karriär 3.38 2.20
fritid 7x 33.33 3x 14.29 2x 9.52 3x 14.29 5x 23.81 1x 4.76 - - pengar 2.95 1.77
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 9x 42.86 2x 9.52 4x 19.05 2x 9.52 1x 4.76 3x 14.29 - 2.67 1.85
kvalité 2x 12.50 4x 25.00 3x 18.75 1x 6.25 2x 12.50 3x 18.75 1x 3.40 1.80
dokumentation 5x 26.32 3x 15.79 3x 15.79 3x 15.79 2x 10.53 3x 15.79 - 3.16 1.83
kundservice 3x 16.67 1x 5.56 2x 11.11 3x 16.67 2x 11.11 5x 27.78 2x 3.94 1.91
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 3x 15.00 2x 10.00 2x 10.00 4x 20.00 3x 15.00 6x 30.00 - 4.00 1.84 87%
kvalité 1x 6.25 2x 12.50 4x 25.00 2x 12.50 4x 25.00 3x 18.75 - 3.94 1.57 72%
dokumentation - - 6x 35.29 4x 23.53 2x 11.76 2x 11.76 2x 11.76 1x 3.38 1.45 48%
kundservice - - 4x 23.53 3x 17.65 3x 17.65 3x 17.65 2x 11.76 2x 3.73 1.44 50%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 24

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

7x 29.17 24x Radera detta filter 100.00 4x 16.67 7x 29.17 2x 8.33 2x 8.33

Produkt B

5x 20.83 9x 37.50 9x 37.50 5x 20.83 5x 20.83 2x 8.33

Produkt C

5x 20.83 7x 29.17 6x 25.00 3x 12.50 7x 29.17 6x 25.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 12

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

25.00 2.08 22.00 1.83 5.00 0.42 2.00 0.17 1.00 0.08 1.00 0.08

Produkt B

7.00 0.58 19.00 1.58 56.00 4.67 1.00 0.08 - - - -

Produkt C

6.00 0.50 12.00 1.00 3.00 0.25 4.00 0.33 217.00 18.08 - -