Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 19 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

16 (94.1%): ja

1 (5.9%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

8 (47.1%): varje dag

4 (23.5%): varje vecka

3 (17.6%): varje månad

1 (5.9%): varje år

1 (5.9%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 18

9 (50.0%): varje dag

2 (11.1%): varje vecka

6 (33.3%): varje månad

1 (5.6%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 16

13 (81.3%): New York

7 (43.8%): Paris

7 (43.8%): London

2 (12.5%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 17

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 4x 23.53 2x 11.76 6x 35.29 4x 23.53 1x 5.88 2.76 1.25
Apple 3x 17.65 2x 11.76 3x 17.65 4x 23.53 5x 29.41 3.35 1.50
Amazon 6x 35.29 2x 11.76 4x 23.53 2x 11.76 3x 17.65 2.65 1.54
Samsung 2x 11.76 7x 41.18 - - 3x 17.65 5x 29.41 3.12 1.54
Microsoft 2x 11.76 4x 23.53 4x 23.53 4x 23.53 3x 17.65 3.12 1.32
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 17

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 49.47

Genomsnittlig absolut avvikelse: 22.27

Standard deviation: 28.57

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 6x 31.58 2x 10.53 1x 5.26 2x 10.53 2x 10.53 2x 10.53 4x 21.05 sport 3.74 2.45
familj 6x 33.33 2x 11.11 - - 3x 16.67 1x 5.56 4x 22.22 2x 11.11 karriär 3.61 2.35
fritid 4x 23.53 1x 5.88 2x 11.76 6x 35.29 3x 17.65 - - 1x 5.88 pengar 3.41 1.73
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 18

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 5x 27.78 3x 16.67 2x 11.11 4x 22.22 1x 5.56 3x 16.67 - 3.11 1.84
kvalité 3x 20.00 3x 20.00 - - 4x 26.67 1x 6.67 4x 26.67 - 3.60 1.96
dokumentation 1x 7.14 1x 7.14 3x 21.43 4x 28.57 2x 14.29 3x 21.43 - 4.00 1.52
kundservice 5x 31.25 - - 1x 6.25 6x 37.50 - - 3x 18.75 1x 3.33 1.91
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 19

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 11.11 2x 11.11 1x 5.56 2x 11.11 2x 11.11 7x 38.89 2x 4.31 1.92 70%
kvalité - - - - 3x 20.00 2x 13.33 4x 26.67 5x 33.33 1x 4.79 1.19 81%
dokumentation 1x 7.69 1x 7.69 2x 15.38 1x 7.69 3x 23.08 4x 30.77 1x 4.33 1.72 52%
kundservice 2x 13.33 1x 6.67 3x 20.00 4x 26.67 1x 6.67 3x 20.00 1x 3.71 1.68 46%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 19

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

6x 31.58 7x 36.84 1x 5.26 19x Radera detta filter 100.00 3x 15.79 3x 15.79

Produkt B

2x 10.53 5x 26.32 6x 31.58 5x 26.32 6x 31.58 2x 10.53

Produkt C

1x 5.26 3x 15.79 8x 42.11 3x 15.79 7x 36.84 6x 31.58
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

20.00 1.43 64.00 4.57 8.00 0.57 51.00 3.64 11.00 0.79 5.00 0.36

Produkt B

11.00 0.79 10.00 0.71 82.00 5.86 10.00 0.71 1.00 0.07 - -

Produkt C

7.00 0.50 1.00 0.07 17.00 1.21 10.00 0.71 2.00 0.14 7.00 0.50