Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 9 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

7 (87.5%): ja

1 (12.5%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

3 (37.5%): varje dag

3 (37.5%): varje vecka

1 (12.5%): varje månad

1 (12.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

7 (87.5%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

1 (12.5%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 7

6 (85.7%): New York

4 (57.1%): Paris

4 (57.1%): London

2 (28.6%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 9

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 22.22 3x 33.33 - - 3x 33.33 1x 11.11 2.78 1.48
Apple 2x 22.22 1x 11.11 3x 33.33 2x 22.22 1x 11.11 2.89 1.36
Amazon - - 1x 11.11 2x 22.22 1x 11.11 5x 55.56 4.11 1.17
Samsung 4x 44.44 2x 22.22 1x 11.11 1x 11.11 1x 11.11 2.22 1.48
Microsoft 1x 11.11 2x 22.22 3x 33.33 2x 22.22 1x 11.11 3.00 1.22
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 66.75

Genomsnittlig absolut avvikelse: 21.31

Standard deviation: 27.28

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 2x 28.57 2x 28.57 1x 14.29 1x 14.29 1x 14.29 - - - - sport 2.57 1.51
familj 2x 25.00 3x 37.50 - - 2x 25.00 - - 1x 12.50 - - karriär 2.75 1.75
fritid 1x 14.29 3x 42.86 - - 1x 14.29 1x 14.29 - - 1x 14.29 pengar 3.29 2.14
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 3x 37.50 1x 12.50 2x 25.00 - - - - 2x 25.00 - 2.88 2.10
kvalité - - 3x 37.50 2x 25.00 - - 1x 12.50 2x 25.00 - 3.63 1.77
dokumentation - - 1x 12.50 3x 37.50 2x 25.00 1x 12.50 1x 12.50 - 3.75 1.28
kundservice - - 1x 12.50 1x 12.50 2x 25.00 1x 12.50 1x 12.50 2x 4.00 1.41
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 3x 37.50 1x 12.50 - - 3x 37.50 1x 12.50 - - - 2.75 1.67 92%
kvalité 1x 12.50 2x 25.00 1x 12.50 3x 37.50 1x 12.50 - - - 3.13 1.36 67%
dokumentation - - 3x 37.50 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 1x 3.43 1.62 50%
kundservice - - 3x 37.50 1x 12.50 1x 12.50 2x 25.00 - - 1x 3.29 1.38 50%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 9

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

4x 44.44 5x 55.56 1x 11.11 2x 22.22 - - 1x 11.11

Produkt B

9x Radera detta filter 100.00 2x 22.22 2x 22.22 1x 11.11 1x 11.11 - -

Produkt C

4x 44.44 3x 33.33 1x 11.11 - - 2x 22.22 2x 22.22
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 6

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

16.00 2.67 - - - - 2.00 0.33 1.00 0.17 1.00 0.17

Produkt B

3.00 0.50 3.00 0.50 - - 1.00 0.17 - - - -

Produkt C

3.00 0.50 - - 1.00 0.17 - - 2.00 0.33 - -