Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 14 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

9 (64.3%): ja

5 (35.7%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

3 (23.1%): varje dag

6 (46.2%): varje vecka

2 (15.4%): varje månad

2 (15.4%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

3 (23.1%): varje dag

4 (30.8%): varje vecka

5 (38.5%): varje månad

1 (7.7%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 11

9 (81.8%): New York

7 (63.6%): Paris

5 (45.5%): London

1 (9.1%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 13

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 15.38 3x 23.08 5x 38.46 1x 7.69 2x 15.38 2.85 1.28
Apple 7x 53.85 1x 7.69 - - 1x 7.69 4x 30.77 2.54 1.90
Amazon 1x 7.69 3x 23.08 3x 23.08 5x 38.46 1x 7.69 3.15 1.14
Samsung 2x 15.38 4x 30.77 1x 7.69 3x 23.08 3x 23.08 3.08 1.50
Microsoft 1x 7.69 2x 15.38 4x 30.77 3x 23.08 3x 23.08 3.38 1.26
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 42.77

Genomsnittlig absolut avvikelse: 32.37

Standard deviation: 37.06

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 23.08 - - 2x 15.38 1x 7.69 3x 23.08 2x 15.38 2x 15.38 sport 4.15 2.19
familj 2x 16.67 1x 8.33 - - 4x 33.33 1x 8.33 1x 8.33 3x 25.00 karriär 4.33 2.19
fritid 3x 27.27 1x 9.09 1x 9.09 - - 3x 27.27 - - 3x 27.27 pengar 4.00 2.49
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 10

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 3x 30.00 - - 2x 20.00 - - 1x 10.00 3x 30.00 1x 3.56 2.24
kvalité 1x 10.00 1x 10.00 1x 10.00 1x 10.00 2x 20.00 3x 30.00 1x 4.22 1.86
dokumentation 1x 10.00 1x 10.00 2x 20.00 1x 10.00 1x 10.00 3x 30.00 1x 4.00 1.87
kundservice 1x 10.00 - - 1x 10.00 1x 10.00 1x 10.00 4x 40.00 2x 4.63 1.85
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 7.69 - - - - 1x 7.69 4x 30.77 5x 38.46 2x 5.00 1.48 83%
kvalité 1x 9.09 - - 1x 9.09 2x 18.18 1x 9.09 5x 45.45 1x 4.70 1.70 71%
dokumentation - - 1x 9.09 - - 3x 27.27 2x 18.18 3x 27.27 2x 4.67 1.32 43%
kundservice - - - - 1x 9.09 3x 27.27 2x 18.18 3x 27.27 2x 4.78 1.09 56%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 14

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

3x 21.43 5x 35.71 5x 35.71 5x 35.71 4x 28.57 1x 7.14

Produkt B

1x 7.14 2x 14.29 4x 28.57 14x Radera detta filter 100.00 2x 14.29 2x 14.29

Produkt C

3x 21.43 3x 21.43 2x 14.29 2x 14.29 5x 35.71 4x 28.57
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

12.00 1.50 6.00 0.75 1.00 0.13 77.00 9.63 - - 5.00 0.63

Produkt B

8.00 1.00 6.00 0.75 60.00 7.50 12.00 1.50 5.00 0.63 5.00 0.63

Produkt C

18.00 2.25 6.00 0.75 - - 20.00 2.50 221.00 27.63 5.00 0.63