Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 25 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

12 (50.0%): ja

12 (50.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 22

10 (45.5%): varje dag

7 (31.8%): varje vecka

3 (13.6%): varje månad

1 (4.5%): varje år

1 (4.5%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

10 (41.7%): varje dag

6 (25.0%): varje vecka

5 (20.8%): varje månad

3 (12.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 21

12 (57.1%): New York

11 (52.4%): Paris

8 (38.1%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 22

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 4x 18.18 3x 13.64 8x 36.36 3x 13.64 4x 18.18 3.00 1.35
Apple 8x 36.36 4x 18.18 2x 9.09 4x 18.18 4x 18.18 2.64 1.59
Amazon 2x 9.09 4x 18.18 5x 22.73 4x 18.18 7x 31.82 3.45 1.37
Samsung 2x 9.09 8x 36.36 2x 9.09 6x 27.27 4x 18.18 3.09 1.34
Microsoft 6x 27.27 3x 13.64 5x 22.73 5x 22.73 3x 13.64 2.82 1.44
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...



Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 20

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 50.15

Genomsnittlig absolut avvikelse: 31.97

Standard deviation: 36.80

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 9x 39.13 3x 13.04 1x 4.35 4x 17.39 3x 13.04 1x 4.35 2x 8.70 sport 3.00 2.09
familj 8x 33.33 5x 20.83 3x 12.50 3x 12.50 2x 8.33 2x 8.33 1x 4.17 karriär 2.83 1.88
fritid 7x 29.17 3x 12.50 3x 12.50 6x 25.00 4x 16.67 - - 1x 4.17 pengar 3.04 1.73
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 24

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 6x 27.27 3x 13.64 4x 18.18 6x 27.27 3x 13.64 - - - 2.86 1.46
kvalité 2x 9.09 5x 22.73 6x 27.27 4x 18.18 2x 9.09 3x 13.64 - 3.36 1.53
dokumentation 2x 9.52 2x 9.52 9x 42.86 5x 23.81 1x 4.76 2x 9.52 - 3.33 1.32
kundservice 5x 23.81 1x 4.76 3x 14.29 7x 33.33 1x 4.76 3x 14.29 1x 3.35 1.73
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 25

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 8.33 3x 12.50 1x 4.17 6x 25.00 4x 16.67 5x 20.83 3x 4.05 1.66 59%
kvalité 1x 4.17 - - 6x 25.00 6x 25.00 3x 12.50 8x 33.33 - 4.42 1.41 72%
dokumentation - - 2x 9.52 4x 19.05 6x 28.57 4x 19.05 4x 19.05 1x 4.20 1.28 50%
kundservice 2x 9.52 2x 9.52 2x 9.52 9x 42.86 3x 14.29 3x 14.29 - 3.86 1.46 59%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 25

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

12x 48.00 6x 24.00 8x 32.00 8x 32.00 4x 16.00 3x 12.00

Produkt B

1x 4.00 11x 44.00 6x 24.00 2x 8.00 5x 20.00 2x 8.00

Produkt C

1x 4.00 1x 4.00 25x Radera detta filter 100.00 2x 8.00 3x 12.00 3x 12.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 13

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

13.00 1.00 6.00 0.46 13.00 1.00 48.00 3.69 9.00 0.69 4.00 0.31

Produkt B

13.00 1.00 26.00 2.00 7.00 0.54 1.00 0.08 2.00 0.15 1.00 0.08

Produkt C

15.00 1.15 6.00 0.46 6.00 0.46 11.00 0.85 3.00 0.23 8.00 0.62