Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under vilka dagar använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 15 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

13 (92.9%): ja

1 (7.1%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

4 (30.8%): varje dag

5 (38.5%): varje vecka

3 (23.1%): varje månad

1 (7.7%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

5 (33.3%): varje dag

7 (46.7%): varje vecka

2 (13.3%): varje månad

1 (6.7%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

12 (80.0%): New York

10 (66.7%): Paris

7 (46.7%): London

3 (20.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 15

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 13.33 3x 20.00 5x 33.33 3x 20.00 2x 13.33 3.00 1.25
Apple 4x 26.67 - - 6x 40.00 2x 13.33 3x 20.00 3.00 1.46
Amazon 4x 26.67 5x 33.33 1x 6.67 3x 20.00 2x 13.33 2.60 1.45
Samsung 2x 13.33 5x 33.33 1x 6.67 2x 13.33 5x 33.33 3.20 1.57
Microsoft 3x 20.00 2x 13.33 2x 13.33 5x 33.33 3x 20.00 3.20 1.47
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 13

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 60.38

Genomsnittlig absolut avvikelse: 24.93

Standard deviation: 31.07

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 6x 40.00 1x 6.67 - - 2x 13.33 2x 13.33 1x 6.67 3x 20.00 sport 3.53 2.50
familj 3x 21.43 2x 14.29 - - - - - - 5x 35.71 4x 28.57 karriär 4.64 2.56
fritid 4x 28.57 1x 7.14 - - 4x 28.57 3x 21.43 - - 2x 14.29 pengar 3.64 2.13
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 14

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 4x 28.57 1x 7.14 - - 2x 14.29 3x 21.43 3x 21.43 1x 3.62 2.10
kvalité 1x 7.69 1x 7.69 1x 7.69 3x 23.08 2x 15.38 5x 38.46 - 4.46 1.66
dokumentation 2x 15.38 2x 15.38 1x 7.69 2x 15.38 3x 23.08 3x 23.08 - 3.85 1.86
kundservice 1x 7.69 - - 1x 7.69 4x 30.77 2x 15.38 4x 30.77 1x 4.50 1.51
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 15

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 3x 20.00 - - - - 4x 26.67 1x 6.67 7x 46.67 - 4.40 1.96 88%
kvalité 1x 7.69 - - 2x 15.38 2x 15.38 4x 30.77 3x 23.08 1x 4.42 1.51 81%
dokumentation - - 1x 7.14 2x 14.29 4x 28.57 3x 21.43 2x 14.29 2x 4.25 1.22 57%
kundservice - - 1x 7.14 - - 5x 35.71 3x 21.43 3x 21.43 2x 4.58 1.16 60%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 15

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

8x 53.33 7x 46.67 5x 33.33 7x 46.67 3x 20.00 2x 13.33

Produkt B

2x 13.33 6x 40.00 5x 33.33 5x 33.33 5x 33.33 4x 26.67

Produkt C

1x 6.67 1x 6.67 3x 20.00 3x 20.00 15x Radera detta filter 100.00 6x 40.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 10

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

24.00 2.40 10.00 1.00 9.00 0.90 46.00 4.60 33.00 3.30 10.00 1.00

Produkt B

4.00 0.40 18.00 1.80 46.00 4.60 80.00 8.00 45.00 4.50 12.00 1.20

Produkt C

- - - - 6.00 0.60 9.00 0.90 222.00 22.20 3.00 0.30