Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under hur många timmar per dag använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 8 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

6 (75.0%): ja

2 (25.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 7

3 (42.9%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

1 (14.3%): varje månad

3 (42.9%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

4 (50.0%): varje dag

2 (25.0%): varje vecka

2 (25.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

6 (75.0%): New York

3 (37.5%): Paris

4 (50.0%): London

1 (12.5%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 8

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google - - 2x 25.00 1x 12.50 1x 12.50 4x 50.00 3.88 1.36
Apple 3x 37.50 - - 3x 37.50 1x 12.50 1x 12.50 2.63 1.51
Amazon 2x 25.00 2x 25.00 - - 2x 25.00 2x 25.00 3.00 1.69
Samsung 1x 12.50 3x 37.50 - - 3x 37.50 1x 12.50 3.00 1.41
Microsoft 2x 25.00 1x 12.50 4x 50.00 1x 12.50 - - 2.50 1.07
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 74.25

Genomsnittlig absolut avvikelse: 17.44

Standard deviation: 20.63

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 4x 50.00 - - 1x 12.50 - - 2x 25.00 - - 1x 12.50 sport 3.00 2.39
familj 2x 25.00 - - - - 2x 25.00 2x 25.00 2x 25.00 - - karriär 4.00 2.00
fritid 2x 28.57 - - 1x 14.29 2x 28.57 - - - - 2x 28.57 pengar 3.86 2.48
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 25.00 1x 12.50 2x 25.00 1x 12.50 1x 12.50 - - 1x 2.71 1.50
kvalité 1x 14.29 2x 28.57 1x 14.29 1x 14.29 1x 14.29 1x 14.29 - 3.29 1.80
dokumentation 1x 14.29 - - 4x 57.14 1x 14.29 1x 14.29 - - - 3.14 1.21
kundservice - - - - 1x 14.29 4x 57.14 1x 14.29 - - 1x 4.00 0.63
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 12.50 - - - - 3x 37.50 3x 37.50 1x 12.50 - 4.25 1.49 67%
kvalité 1x 14.29 - - - - 3x 42.86 1x 14.29 2x 28.57 - 4.29 1.70 50%
dokumentation - - - - - - 2x 28.57 1x 14.29 3x 42.86 1x 5.17 0.98 75%
kundservice - - - - 1x 16.67 1x 16.67 - - 1x 16.67 3x 4.33 1.53 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

2x 25.00 1x 12.50 2x 25.00 3x 37.50 - - - -

Produkt B

1x 12.50 3x 37.50 3x 37.50 2x 25.00 1x 12.50 - -

Produkt C

1x 12.50 1x 12.50 2x 25.00 - - 3x 37.50 2x 25.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

10.00 1.25 5.00 0.63 8.00 1.00 82.00 10.25 7.00 0.88 14.00 1.75

Produkt B

16.00 2.00 26.00 3.25 32.00 4.00 97.00 Radera detta filter 12.13 6.00 0.75 12.00 1.50

Produkt C

3.00 0.38 7.00 0.88 4.00 0.50 12.00 1.50 7.00 0.88 9.00 1.13