Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under hur många timmar per dag använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 4 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

2 (66.7%): ja

1 (33.3%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 2

1 (50.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

1 (50.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

2 (66.7%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

1 (33.3%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

3 (100.0%): New York

1 (33.3%): Paris

1 (33.3%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 4

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 50.00 1x 25.00 - - - - 1x 25.00 2.25 1.89
Apple 2x 50.00 - - 1x 25.00 1x 25.00 - - 2.25 1.50
Amazon - - 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 3.50 1.29
Samsung - - 2x 50.00 - - 1x 25.00 1x 25.00 3.25 1.50
Microsoft - - - - 2x 50.00 1x 25.00 1x 25.00 3.75 0.96
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 78.25

Genomsnittlig absolut avvikelse: 15.25

Standard deviation: 20.84

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 1x 25.00 - - - - - - 2x 50.00 - - 1x 25.00 sport 4.50 2.52
familj 1x 25.00 - - - - 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00 - - karriär 4.00 2.16
fritid - - - - - - 2x 50.00 1x 25.00 - - 1x 25.00 pengar 5.00 1.41
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 50.00 - - 1x 25.00 - - - - 1x 25.00 - 2.75 2.36
kvalité - - 1x 25.00 - - 1x 25.00 - - 2x 50.00 - 4.50 1.91
dokumentation - - - - 3x 75.00 - - - - 1x 25.00 - 3.75 1.50
kundservice 2x 50.00 - - - - 1x 25.00 - - - - 1x 2.00 1.73
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - 1x 25.00 - - - - 1x 25.00 2x 50.00 - 4.75 1.89 33%
kvalité - - - - 1x 25.00 - - - - 3x 75.00 - 5.25 1.50 67%
dokumentation - - - - 1x 25.00 - - - - 2x 50.00 1x 5.00 1.73 67%
kundservice - - - - 1x 33.33 1x 33.33 - - - - 1x 3.50 0.71 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 4

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

2x 50.00 - - 2x 50.00 1x 25.00 1x 25.00 1x 25.00

Produkt B

- - 4x 100.00 1x 25.00 1x 25.00 2x 50.00 1x 25.00

Produkt C

1x 25.00 - - 2x 50.00 1x 25.00 1x 25.00 2x 50.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 4

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

7.00 1.75 1.00 0.25 6.00 1.50 78.00 19.50 27.00 6.75 7.00 1.75

Produkt B

16.00 4.00 23.00 5.75 7.00 1.75 8.00 2.00 52.00 Radera detta filter 13.00 12.00 3.00

Produkt C

1.00 0.25 7.00 1.75 2.00 0.50 12.00 3.00 12.00 3.00 7.00 1.75