Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under hur många timmar per dag använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 8 / 419 | Antal svar: 254'236

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

6 (75.0%): ja

2 (25.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 6

3 (50.0%): varje dag

2 (33.3%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

1 (16.7%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

4 (50.0%): varje dag

2 (25.0%): varje vecka

1 (12.5%): varje månad

1 (12.5%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

8 (100.0%): New York

3 (37.5%): Paris

3 (37.5%): London

- (0.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 8

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 1x 12.50 3x 37.50 3x 37.50 - - 1x 12.50 2.63 1.19
Apple 5x 62.50 - - 1x 12.50 1x 12.50 1x 12.50 2.13 1.64
Amazon 2x 25.00 2x 25.00 1x 12.50 2x 25.00 1x 12.50 2.75 1.49
Samsung - - 2x 25.00 - - 3x 37.50 3x 37.50 3.88 1.25
Microsoft - - 1x 12.50 3x 37.50 2x 25.00 2x 25.00 3.63 1.06
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 69.88

Genomsnittlig absolut avvikelse: 27.69

Standard deviation: 35.48

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 3x 37.50 - - 1x 12.50 - - 2x 25.00 1x 12.50 1x 12.50 sport 3.63 2.45
familj 2x 28.57 - - - - 2x 28.57 1x 14.29 2x 28.57 - - karriär 3.86 2.12
fritid 2x 33.33 - - - - 1x 16.67 2x 33.33 - - 1x 16.67 pengar 3.83 2.40
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 6

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 1x 16.67 1x 16.67 2x 33.33 - - - - 2x 33.33 - 3.50 2.07
kvalité - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - 3.80 1.79
dokumentation - - - - 2x 40.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - 4.20 1.30
kundservice 3x 60.00 - - - - 1x 20.00 - - - - 1x 1.75 1.50
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 8

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris - - 1x 12.50 - - - - 4x 50.00 3x 37.50 - 5.00 1.31 67%
kvalité 1x 14.29 - - 2x 28.57 - - 1x 14.29 3x 42.86 - 4.29 1.98 53%
dokumentation - - - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 2x 40.00 - 4.80 1.30 22%
kundservice 1x 20.00 - - - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 4.00 2.16 44%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

2x 25.00 1x 12.50 4x 50.00 2x 25.00 4x 50.00 - -

Produkt B

- - 4x 50.00 1x 12.50 4x 50.00 1x 12.50 2x 25.00

Produkt C

1x 12.50 - - 3x 37.50 1x 12.50 2x 25.00 2x 25.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 8

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

10.00 1.25 7.00 0.88 6.00 0.75 82.00 10.25 33.00 4.13 6.00 0.75

Produkt B

16.00 2.00 25.00 3.13 49.00 6.13 12.00 1.50 51.00 6.38 12.00 1.50

Produkt C

13.00 1.63 7.00 0.88 1.00 0.13 35.00 Radera detta filter 4.38 12.00 1.50 12.00 1.50