Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under hur många timmar per dag använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 5 / 410 | Antal svar: 254'128

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

4 (80.0%): ja

1 (20.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

1 (25.0%): varje dag

2 (50.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

1 (25.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

4 (80.0%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

1 (20.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

4 (80.0%): New York

3 (60.0%): Paris

2 (40.0%): London

1 (20.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 5

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 2x 40.00 2x 40.00 - - - - 1x 20.00 2.20 1.64
Apple 2x 40.00 - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 2.60 1.67
Amazon - - 1x 20.00 - - 2x 40.00 2x 40.00 4.00 1.22
Samsung - - 2x 40.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 3.20 1.30
Microsoft 1x 20.00 - - 2x 40.00 2x 40.00 - - 3.00 1.22
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 75.00

Genomsnittlig absolut avvikelse: 21.60

Standard deviation: 31.52

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 2x 40.00 - - - - - - 3x 60.00 - - - - sport 3.40 2.19
familj - - - - - - 1x 20.00 1x 20.00 2x 40.00 1x 20.00 karriär 5.60 1.14
fritid 1x 20.00 - - - - 2x 40.00 1x 20.00 - - 1x 20.00 pengar 4.20 2.17
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 3x 60.00 - - 1x 20.00 - - - - 1x 20.00 - 2.40 2.19
kvalité - - 1x 20.00 - - 2x 40.00 - - 2x 40.00 - 4.40 1.67
dokumentation - - 1x 20.00 2x 40.00 1x 20.00 - - 1x 20.00 - 3.60 1.52
kundservice 1x 20.00 - - - - 1x 20.00 - - 1x 20.00 2x 3.67 2.52
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 2x 40.00 - - - - - - 1x 20.00 2x 40.00 - 3.80 2.59 50%
kvalité - - - - 2x 40.00 1x 20.00 - - 2x 40.00 - 4.40 1.52 50%
dokumentation - - 1x 20.00 1x 20.00 - - 1x 20.00 2x 40.00 - 4.40 1.82 67%
kundservice - - 1x 25.00 - - 1x 25.00 1x 25.00 - - 1x 3.67 1.53 67%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

2x 40.00 2x 40.00 3x 60.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00

Produkt B

1x 20.00 3x 60.00 2x 40.00 2x 40.00 1x 20.00 1x 20.00

Produkt C

1x 20.00 1x 20.00 2x 40.00 1x 20.00 3x 60.00 2x 40.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

9.00 1.80 1.00 0.20 6.00 1.20 80.00 16.00 27.00 5.40 6.00 1.20

Produkt B

16.00 3.20 24.00 4.80 24.00 4.80 8.00 1.60 51.00 10.20 12.00 2.40

Produkt C

1.00 0.20 7.00 1.40 1.00 0.20 12.00 2.40 229.00 Radera detta filter 45.80 6.00 1.20