Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Filtrerade svar:

1. Aktuellt filter: Under hur många timmar per dag använder du följande produkter? » Radera detta filter (x)

» Radera alla svarsfilter (x)

Antal visade deltagare: 5 / 415 | Antal svar: 254'166

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

3 (75.0%): ja

1 (25.0%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 3

1 (33.3%): varje dag

- (0.0%): varje vecka

- (0.0%): varje månad

2 (66.7%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

2 (50.0%): varje dag

1 (25.0%): varje vecka

1 (25.0%): varje månad

- (0.0%): varje år

- (0.0%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 4

4 (100.0%): New York

2 (50.0%): Paris

2 (50.0%): London

1 (25.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 5

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - - 2x 40.00 3.20 1.79
Apple 2x 40.00 - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 2.80 1.79
Amazon 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 3.00 1.58
Samsung - - 2x 40.00 - - 3x 60.00 - - 3.20 1.10
Microsoft 1x 20.00 1x 20.00 2x 40.00 - - 1x 20.00 2.80 1.48
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 57.60

Genomsnittlig absolut avvikelse: 18.72

Standard deviation: 24.69

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 2x 40.00 - - - - - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 sport 3.80 2.68
familj 3x 60.00 - - - - 1x 20.00 1x 20.00 - - - - karriär 2.40 1.95
fritid 2x 40.00 - - - - 2x 40.00 - - - - 1x 20.00 pengar 3.40 2.51
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 2x 40.00 - - 2x 40.00 1x 20.00 - - - - - 2.40 1.34
kvalité - - 2x 40.00 - - 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - 3.80 1.79
dokumentation 1x 20.00 - - 3x 60.00 1x 20.00 - - - - - 2.80 1.10
kundservice 2x 40.00 - - 1x 20.00 1x 20.00 - - - - 1x 2.25 1.50
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 5

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 1x 20.00 2x 40.00 - - - - 1x 20.00 1x 20.00 - 3.20 2.17 50%
kvalité 1x 20.00 - - 1x 20.00 - - - - 3x 60.00 - 4.40 2.30 58%
dokumentation - - - - - - 1x 25.00 - - 2x 50.00 1x 5.33 1.15 83%
kundservice 1x 25.00 - - 1x 25.00 - - - - - - 2x 2.00 1.41 33%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

3x 60.00 - - 1x 20.00 2x 40.00 1x 20.00 1x 20.00

Produkt B

- - 5x 100.00 1x 20.00 1x 20.00 1x 20.00 - -

Produkt C

1x 20.00 - - 3x 60.00 - - 1x 20.00 3x 60.00
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 5

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

7.00 1.40 5.00 1.00 1.00 0.20 78.00 15.60 7.00 1.40 7.00 1.40

Produkt B

16.00 3.20 21.00 4.20 12.00 2.40 10.00 2.00 7.00 1.40 6.00 1.20

Produkt C

1.00 0.20 7.00 1.40 2.00 0.40 14.00 2.80 7.00 1.40 16.00 Radera detta filter 3.20