Den svenska Business Intelligence & Data Science-studien 2020
0 %
Äntligen har du möjlighet att delta och ta del av den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2020! För sjätte året i rad genomför Advectas studien.

Syftet är att belysa de trender och utmaningar som råder på den svenska BI- och Data Science-marknaden just nu och se på förändringar över tid, detta kan vi endast åstadkomma med din hjälp! Därför ber vi dig om ca 7-10 minuter av din tid till att besvara frågorna.

Studien lanseras i samband med Advectas årliga heldagskonferens, Business Intelligence- & Data Science Day, den 23 april 2020. För intresseanmälan till heldagskonferensen skicka ett mail till emma.karlsson@advectas.se så ser hon till att du får en inbjudan.

Stort tack för att du bidrar till att tydliggöra trender, utmaningar och möjligheter på den svenska Business Intelligence och Data Science-marknaden 2020, med förhoppning om att detta även kommer att vara till nytta för er verksamhet!

Enkätsvaren är helt anonyma. Observera att vi i studien har vi valt att använda samlingsbegreppet "Analytics" istället för Business Intelligence och Data Science.