Miljöenkät
0 %
Hej!

Hållbarhet - Klimatskydd - Företagsansvar, dessa är nyckelord som blir allt viktigare över gränserna. Som företag med mer än 3000 anställda över hela världen vill vi inte stänga våra ögon för dagens utmaningar, utan att aktivt och självhjärtat ta itu med våra anställda såväl som våra affärspartners och andra intressenter. Transparens och ärlighet är ett grundläggande krav för vårt företag. Detta inkluderar även svagheter för att kunna arbeta med dem tillsammans med våra anställda.

För att uppfylla den nya miljöstandarden ISO 14001:2015 och att ta ansvar för efterföljande generationer vill vi göra vårt bidrag till klimatskydd. Därför behöver vi hjälp från våra kunder, leverantörer och anställda. Först när vi som företag känner dina önskningar och intressen är det möjligt för oss att identifiera gemensamma teman för att skydda miljön och naturen. Kritiska intressenter är också viktiga för oss.

Vi skulle vara glada att höra din röst genom ditt deltagande i detta frågeformulär. Ta ca. 5 minuter och svara helst före 1.06.2018. En pågående dialog är mycket viktig för oss, så vi informerar dig också om alla ytterligare åtgärder och status för målet via vår EJOT hemsida.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka för ert deltagande i denna undersökning.

Med vänliga hälsningar
Johan Oskarsson, VD