Vuxenutbildning i samverkan - Administratörsnätverkets enkät 2019
0 %
ViSas arbetsgrupp har ett önskemål om att du som arbetar med administration inom vuxenutbildningen hjälper oss att belysa hur administratörer inom vuxenutbildningen har det i sitt arbete.

Svaren i enkäten är anonyma och du får gärna sprida länken till andra administratörer inom vuxenutbildningen.

Materialet är tänkt för att användas för att öka förståelsen vad administratörer verkligen gör och vad de behöver för att kunna göra ett bra arbete.