Gratis enkätverktyg för medlemmar av "Stockholm universitet" och andra universitet och högskolor.
Skaffa ditt gratiskonto nu!

VERBAL DEL 1
0 %

1. Ett genomgående tema är vikten av tillit och transparens. Vårdpersonal är en viktig informationskälla när det gäller vaccinationer; rådgivning från välutbildade läkare och sjuksköterskor är positivt ______ med utförd vaccination.

2. Membran är ______ barriärer som tillåter passage för vissa ämnen och förhindrar den för andra. Ämnena som ska filtreras drivs över membranet av en drivande kraft som kan utgöras av tryck, koncentration, elektrisk potential eller temperatur.

3. Befolkningen tenderar därmed att växa ______, medan tillgången på mat inte kunde öka i samma takt, särskilt inte i England och andra länder där de bättre jordarna redan var uppodlade.

4. Få skogar har dock tillåtits att nå sin fulla utveckling med höga beståndsåldrar och naturlig dynamik, ______ den biologiska kontinuiteten är bibehållen. ______ är Biskopstorp unikt med sammantaget stora arealer artrik gammelskog inom ett begränsat område.

5. Och längre ut har vi Eriksbergsområdet, där Bengt Tengroth och hans medarbetare med sitt oförtrutna arbete håller på att sätta liv i en miljö, som för ett antal år sedan såg ut att förbli ______.

6. Lexikal kompetens har traditionellt ofta testats utifrån en ______ språksyn enligt vilken språket består av olika delkompetenser – grammatisk, lexikal, uttalsmotorisk, etc. – som var och en bör testas separat. Denna språksyn får anses vara den mest tillämpliga utgångspunkten för ett ______ prov som ska kunna rättas objektivt.

7. Det är en viktig utgångspunkt för Dunér att denna kognitiva idéhistoria inte skall sträva efter att på ett förment ______ sätt anlägga diakrona perspektiv utan istället synkrona: alltså skall idéhistorikern vara som ett slags arkeolog som gräver i huvudet på sitt studie¬objekt och därmed lever sig in i sitt objekt genom att förnimma samma lukter, höra samma sak och – viktigast av allt – börjar tänka som de vi studerar gjorde.

8. Landgren har väl utnyttjat sina goda kunskaper i latin. Han har trängt igenom svårforcerat material och visar överlag god akribi i sina ______. Han är generös med citat i noterna, som även ibland rymmer långa, lärda om än inte alltid motiverade ______.

9. Det bör nämnas att valencianarna ______ sin variant av katalanska – el valencià – som ett eget språk och en viktig del av deras självbild. Den valencianska delegationen avbröt mer än en gång förhandlingarna om den gemensamma språknormen som ändå antogs 1932. En relativt begränsad språklig skillnad blev till en politisk ______ mellan Katalonien och Valencia.

10. Rollerna förändrades: Kyrkan blev alltmer ______ medan socialdemokratin anpassade sig i moralkonservativ riktning. Kyrkan följde ekumeniken och såg hoppfullt på det mångkulturella samhällets möjligheter. Den socialdemokratiska broderskapsrörelsen följde efter och försökte skapa allians mellan medborgare och ______ ur alla de stora religionerna.