Enkät för entreprenörer
0 %

Vilken kommun bor du i?

Kön?

Ålder

Vilken skolutbildning har du?

Vilken utbildningsbakgrund har du?

Vad gjorde dig intresserad av att starta en akvaponisk odling?

Vilken typ av odlingssystem är du intresserad av?

Har du redan startat en akvaponisk odling?

Om Ja på frågan "Har du redan startat en akvaponisk odling?", hur har det finansierats?