Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019
0 %
För femte året i rad genomför vi nu "Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien".

Syftet med studien är att ge en sammanfattande bild av läget på den svenska Business Intelligence- och Data Science-marknaden 2019. Frågorna i studien lyfter fram trender, utmaningar och möjligheter inom området samt jämför hur det ser ut i organisationer med olika förutsättningar som t.ex. olika storlekar, branscher och funktioner inom privat- och offentlig verksamhet.

Denna undersökning riktar sig till personer som arbetar med Business Intelligence och/eller Data Science i någon form. Det tar ca 5-7 minuter att besvara frågorna och undersökningen är helt anonym. Studien sponsras inte av några teknikleverantörer eller andra intressenter, detta för att kunna garantera en oberoende analys.

Alla som deltar i studien har möjlighet att kostnadsfritt ta del av resultatet, det kommer att ge dig en unik möjlighet att bedöma var ni står med era BI- och/eller Data Science-satsningar jämfört med andra i samma bransch, storlek och med liknande förutsättningar. I slutet av enkäten anger du om du vill ha analysen skickad till dig genom att ange ditt namn och din e-postadress, om du önskar detta kommer inte informationen att delas med någon annan intressent än Advectas. Vi garanterar även att informationen inte kommer att användas till något annat än statistiskt underlag.

Resultat från studien och en fördjupande analys kommer att presenteras vid Advectas "Business Intelligence Day 2019", den 9:e april i Stockholm. Till denna konferens bjuder vi in beslutsfattare från hela Sverige till en heldag i Business Intelligence och Data Science-tecken. Mer information om eventet kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort.

Tack för att du bidrar till att tydliggöra trender, utmaningar och möjligheter på den svenska Business Intelligence och Data Science-marknaden 2019, med förhoppning om att detta kommer vara till nytta för er verksamhet!

OBS! I studien har vi valt att använda samlingsbegreppet "Analytics" istället för Business Intelligence och Data Science.