Studentenkät
0 %
Välkommen till IBL:s enkät som riktar sig till biomedicinska analytikerstudenter. Enkäten tar ett par minuter att svara på och handlar bland om ditt val av utbildning och framtida karriär.