Enkät för konsumenter
0 %

Har du tillgång till information som hjälper dig att välja produkter som bidrar till en hållbar utveckling i samhället?

Brukar du ta reda på var maten du köper är producerad?

Brukar du ta reda på vilket sätt maten du köper är producerad på?

Brukar du välja mat efter säsong?

Brukar du köpa lokalt producerad mat?

Brukar du köpa mat som är sämre ur ett miljöperspektiv?

Påverkar produktens märkning (ex. KRAV, Ekologisk) ditt val av mat?

Har du tillgång till information om hur förhållanden, sociala och arbetsmässiga, ser ut på produktionsplatsen?

Har du ätit Tilapia någon gång?

Om du svarade Ja: Tyckte du om det?

Skulle du föredra att köpa direkt från producenten?