Enkät - Var arbetar biomedicinsk analytiker 2022?
0 %
Denna enkät vänder sig till dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) har tagit fram enkäten för att få faktiskt underlag till den bristsituation som idag finns när det gäller biomedicinska analytiker, en bristsituation som förväntas bli värre i och med ökade pensionsavgångar och ökat vårdbehov. Vi vill undersöka varför biomedicinska analytiker väljer bort arbete i hälso- och sjukvården. Dina svar är anonyma och bearbetade data kommer presenteras gruppvis. Vi kommer försöka nå ut med enkätens resultat på konferensen Diagnostikforum i december 2022 samt på andra sätt såsom tidningsartiklar m.m. Som deltagare har du möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för en längre intervju. Vi tackar på förhand för ditt medverkande.