Dina medskick om IFK Lidingö Friidrotts styrelse
0 %
Medlemsenkät om styrelsen
Som en del i vårt arbete att ta fram förslag till styrelse på årsmötet 2023 vill vi i valberedningen få in synpunkter från medlemmarna i föreningen. Hjälp oss med input genom att svara på frågorna nedan!

Vad ser du för utmaningar/viktiga områden för föreningen framåt som styrelsen ska arbeta med? Vilken är den viktigaste frågan för styrelsen att driva framåt?

Vad är din bild av hur föreningen och styrelsen i IFK Lidingö Friidrott fungerar idag?

Vilka kompetenser ser du behov av i styrelsen framåt?

Har du förslag på personer som skulle kunna bidra på ett bra sätt i IFK Lidingö Friidrotts styrelse?

Övriga medskick till valberedningen: