Inledning

Thank you for using WebbEnkäter. WebbEnkäter is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "WebbEnkäter", "enuvo", "we", "our" and similar.

Denna sekretesspolicy gäller alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som erbjuds av enuvo GmbH och deras dotterbolag (sammantaget ”enuvo”), såvida inget annat anges. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och appar kallas tillsammans för ”tjänster” i denna policy.

Hänvisningar till ”data” i denna sekretesspolicy syftar på alla data du samlar in med användning av våra tjänster, oavsett om det gäller enkätsvar, data insamlade i ett formulär eller data som matas in på en webbplats som tillhandahålls av oss – allt detta räknas som dina data! Hänvisningar till personuppgifter eller bara uppgifter, betyder information beträffande dig personligen som vi samlar in eller för vilken vi agerar som förvaltare.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

  1. Download this document: Data Processing Addendum
  2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
  3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
  4. Send us the signed document as PDF to support@webbenkater.com. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Information we collect and how we use them

What information do you collect about me?

Depending on how you are using our services, we will collect different information about you. In general, there are three different groups of people that interact with our services:

Besökare

You are a "Website Visitor" (or simply "Visitor") if you are visiting one of our websites, for example to learn more about our services.

Den som skapar innehåll

You are a "Creator" if you hold an account within a service and you either directly create surveys, forms, applications, or questionnaires or you are collaborating on, commenting on, or reviewing surveys, forms, applications, or questionnaires within an account.

Svarande

You are a "Respondent" if you have received a survey, form, application, or questionnaire powered by us.


Both "Creators" and "Respondents" are also considered "Website Visitors".


We process personal data about you in order to fulfill our contractual responsibility to deliver the services to you as well as to pursue legitimate interests of improving service experience and developing new products and service features.

Our primary goal is to improve upon and make sure our services and messaging are relevant for all our users, while also ensuring that personal information of all users is respected and protected.

Besökare

Användningsinformation

Vi samlar in användningsinformation om huruvida du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Det inbegriper vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder, vilken språkpreferens du har osv.

Vi använder information om hur du har interagerat med våra webbplatser för att förbättra våra webbplatstjänster för dig och alla andra användare.

Enhets- och webbläsardata

Vi samlar in information från enheten och programmet du använder för att komma åt våra tjänster. Enhetsdata betyder främst din IP-adress, version av operativsystemet, enhetstyp, system- och prestandainformation samt webbläsartyp.

Vi använder information beträffande hur du använder våra tjänster för att förbättra våra tjänster för dig och alla användare.

Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress)

Du kan komma att tillhandahålla oss dina kontaktuppgifter, antingen genom användningen av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, kommunikation med vårt försäljnings- eller kundsupportteam eller ett svar på någon av enuvos egna enkäter.

Vi använder kontaktuppgifter för att besvara dina förfrågningar, skicka information som en del av tjänsterna och skicka marknadsföringsmaterial till dig (så länge du inte avregistrerar dig).

Loggdata

Liksom många av dagens webbplatser sparar våra webbservrar loggfiler som spelar in data varje gång en enhet kommer åt de servrarna. Loggfilerna innehåller data beträffande typen av åtkomst, inklusive användarnas IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), versioner av operativsystemet, typen av enhet samt tidsstämplar.

Vi använder loggdata för många olika affärsändamål, inklusive:

Information om hänvisande sidor

Om du kommer till en enuvo-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.

Vi använder information om hänvisande sidor för att spåra hur väl våra integreringar och hänvisningsprocesser fungerar.

If you clicked on an advertisement for enuvo, presented by one of our partners on the web, which brought you to one of our websites, we will record this information to help us track the success of advertising campaigns.

Cookies

We collect information via cookies to allow us to determine the success of our advertising campaigns.

För att hantera våra tjänster använder vi även dina uppgifter och data för följande begränsade ändamål internt:

För att kunna besvara förfrågningar från rättsväsenden eller för att förhindra bedrägerier, kan vi behöva använda och lämna ut uppgifter vi har om dig. Om vi får en begäran om handlingar eller någon annan förfrågan från rättsväsendet, kan vi behöva inspektera de data vi har för att avgöra hur vi ska svara.

Den som skapar innehåll

The information we collect about Website Visitors does also apply to Creators, as they have to visit our websites in order to sign into their account, to contact us, etc. In addition to this, we also collect following information about Creators:

Registreringsinformation

You need a WebbEnkäter account before you can use WebbEnkäter services. When you register for an account, we collect your name, password and email address. If you choose to register by using a third party account (for example your Facebook account), please see "Information from third parties" below.

Faktureringsuppgifter

If you make a payment to enuvo, we additionally require you to provide your full billing details.


Depending on how you are using our services, we will also collect following data:

Adressboksuppgifter

Vi gör det möjligt för dig att importera e-postadresser till en adressbok så att du lätt kan bjuda in människor till att ta enkäter eller fylla i ett formulär via e-post. Vi använder inte dessa e-postadresser för våra egna ändamål och skickar inte e-post till dem utom på din begäran.

Data för enkäter/formulär/ansökningar

Vi lagrar dina data för enkäter/formulär/ansökningar (frågor och svar) åt dig och ger dig verktyg som du kan använda för att analysera dessa data.


Så här använder vi informationen som vi samlar in

Din kontoinformation

Vi behöver använda dina kontouppgifter för att hålla igång ditt konto, tillhandahålla tjänster till dig, debitera våra tjänster, tillhandahålla kundsupport och kontakta dig beträffande tjänsten eller ditt konto. Ibland skickar vi meddelanden om transaktioner (t.ex. tjänstrelaterade meddelanden, faktureringsrelaterade ärenden, ändringar i våra tjänster eller policyer, eller ett välkomstmejl när du registrerar dig). Du kan inte avregistrera dig från dessa meddelanden eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Tredje part och integreringar

Vi samlar in och använder information från tredje part och integreringspartner för att:

Användning för juridiska ändamål

För att kunna besvara förfrågningar från rättsväsenden eller för att förhindra bedrägerier, kan vi behöva använda och lämna ut uppgifter vi har om dig. Om vi får en begäran om handlingar eller någon annan förfrågan från rättsväsendet, kan vi behöva inspektera de data vi har för att avgöra hur vi ska svara.

Svarande

Cookies

Vi samlar in information med hjälp av cookies när du svarar på en enkät. Vi använder dessa cookies för att se till att alla funktioner i vår enkättjänst är aktiverade och att enkäten fungerar optimalt. After completion of a survey you may be redirected to our website and treated as a website visitor.

IP address

Din IP-adress används för att säkerställa att du inte fyller i samma enkät, formulär, ansökan eller frågeformulär två gånger, om den som skapar innehållet har valt inställningar för att undvika detta (valfusk), för missbruksövervakningssyften (så att vi kan identifiera en svarande som har missbrukat ifyllandet av enkäten på ett sätt som strider mot våra användningspolicyer eller för att hjälpa den som skapar innehållet att uppfylla sina juridiska skyldigheter.

Användning av enkätsvar

I allmänhet kontrolleras och hanteras enkätsvaren till WebbEnkäter-enkäter av den som skapar innehåll (personen som skickade ut eller skapade enkäten). I sådana fall bearbetar WebbEnkäter endast svaren på uppdrag av den som skapar innehåll.

Information som du delar

Många av våra tjänster ger dig möjlighet att dela information med andra. Kom ihåg att när du delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer. Våra tjänster ger dig olika alternativ för att dela och radera ditt innehåll, men vi kan inte radera innehåll från sökmotorer så du måste vara försiktig med information som du gör offentlig.

Information som vi delar: Partners och integrering

Vi delar inte din information eller dina data med tredje parter utanför enuvo, förutom i följande begränsade fall:

Vi tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med våra partners för att säkerställa att de uppfyller höga krav på konfidentialitet och följer bästa praxis när det gäller sekretess- och säkerhetsstandarder och vi granskar regelbundet dessa standarder och processer. Vi måste också dela information eller data för att:

Cookies

Vi och våra partners använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser.

We use certain cookies that you agree to when you use our sites and, in the case of some cookies, for legitimate interests of delivering and optimizing our services (where the cookie delivers essential functionality). Cookies are small bits of data we store on the device you use to access our services, so we can recognize repeat users. Each cookie expires after a certain period of time, depending on what we use it for. We use cookies and similar technologies for several reasons:

Du kan välja att ta bort eller inaktivera cookies via dina webbläsarinställningar.

Datalagring

Om du har ett konto hos WebbEnkäter raderar vi inga data på ditt konto – du är ansvarig för och kontrollerar hur länge du lagrar dessa data. Det finns kontroller på ditt konto där du kan radera data på kontonivå (alla data på ditt konto) och på svarsnivå. Om du är en svarande rekommenderar vi att du frågar den som skapade innehållet hur länge dina svar kommer att lagras i WebbEnkäter-tjänsterna.

Minderårigas säkerhet

Våra tjänster är inte avsedda för och får inte användas av minderåriga. ”Minderåriga” är personer under 13 år (eller under en högre ålder om det tillåts av gällande lagstiftning där de är bosatta). enuvo samlar inte medvetet in personuppgifter från Minderåriga och tillåter heller inte att de registrerar sig. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in personuppgifter från en Minderårig, kan vi ta bort dessa uppgifter utan meddelande. Kontakta supporten om du tror att det har inträffat.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi kan då och då göra ändringar av denna sekretesspolicy. Vi kommer att identifiera ändringarna som vi har gjort på denna sida. Vid tillfällen då en ändring väsentligen kommer att ändra sättet på vilket vi samlar in eller använder dina personuppgifter eller data skickar vi ett meddelande till alla våra kontohavare.

Vem är registeransvarig?

Som nämndes ovan – alla svarsdata på individuell nivå kontrolleras av den som skapar innehållet. enuvo is only processing this data on behalf of the Creator.

Dina rättigheter

Users have certain legal rights to obtain information about whether we hold personal information about them, to access personal information we hold about them, and to obtain its correction, update, amendment or deletion in appropriate circumstances. Some of these rights may be subject to some exceptions or limitations. We will respond to your request to exercise these rights within a reasonable time (and in all cases within 30 days of receiving a request).

Dina rättigheter är:

Den som skapar innehåll

Where you hold an account with any enuvo service, you are entitled to a copy of all personal data which we hold in relation to you. You are also entitled to request that we restrict how we use your data or object to some aspect of our treatment of your data. You can access a lot of your data in your own account when you log in. However, if you want to obtain a full copy of all your data or to request a restriction / limitation in how we use your data, please contact us here: Kontakt

Svarande

När du har fyllt i en enkät, ett formulär, ett frågeformulär eller en enkät som har skickats till dig av någon som skapar innehåll, med hjälp av en WebbEnkäter-tjänst, måste du ta direkt kontakt med denna person eller organisation för att diskutera hantering, radering, tillgång och begränsning av tillgången till eller för att återkalla samtycket till användning av, informationen som du har givit dem i dina svar. WebbEnkäter kontrollerar inte dina svarsdata och kan följaktligen inte direkt hantera dessa förfrågningar i relation till dessa data. Om du har svårigheter att hitta den som skapat innehållet kan du kontakta oss via vårt supportteam så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Besökare

Om du har besökt vår webbplats och vill utöva någon av ovanstående rättigheter, kontaktar du vårt supportteam här. Om din begäran gäller rätten att bli glömd, såsom detta berör enbart hur vi använder cookies, kan du göra detta genom att rensa cookies i dina webbläsarinställningar.

Utöva dina rättigheter

Vår kontaktinformation för sekretessförfrågningar

enuvo GmbH
Huobstrasse 10
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland

support@webbenkater.com