Utvärdera dina resultat

Så snart din första deltagare har besvarat frågeformuläret, kan du börja analysera de insamlade svaren. Alla svar visas i realtid. Du kan även se aggregerade rapporter för varje fråga med diagram och lämpliga nyckeltal som aritmetiskt medelvärde, procentsatser, standardavvikelse, m.m. Å andra sidan har du också möjlighet att kontrollera vartenda svar individuellt. Du kan ladda ner hela rapporten som ett PDF-dokument eller spara enstaka diagram som bilder och klistra in dem i program som Word eller PowerPoint. Dessutom kan du ladda ner alla dina insamlade svar som Excel eller CSV-fil när som helst. Denna data kan också importeras till SPSS.

Det är även möjligt att dela dina online rapporter med tredje parter genom att dela en länk.

Öppna en exempelrapport
Realtidsrapportering

Realtidsrapportering

Analysera alla dina resultat i realtid. Vår online rapportering beräknar automatiskt olika nyckeltal (aritmetiska medelvärden, etc.) samt genererar lämpliga diagram beroende på typen av fråga. Du kan också analysera varje svar individuellt.

Registrera dig och prova

Filtrera dina resultat

Med ett musklick kan du filtrera resultaten efter fullständighet, deltagande-datum, deltagargrupp, enskilda respondenter osv... Du har också möjlighet att göra korstabuleringar (t.ex. alla svaren från "kvinnliga" deltagare som besvarade fråga 5 med "ja").

Registrera dig och prova
Filtrera dina resultat
Exportera resultat

Exportera resultat

Exportera dina online rapporter som PDF eller hämta diagram från specifika frågor för vidare användning i Word, PowerPoint, m.m. Du kan också ladda ner all insamlad rådata som Excel eller CSV-fil (som också kan importeras till SPSS).

Registrera dig och prova

Och mycket mer...

Använd en extern resultat-länk för att bevilja tredje partsåtkomst till ditt undersökningsresultat på nätet, ändra svar, justera värdet på svar efter behov (t.ex. omvandla "ja" till "1", "nej" till "0"), och mycket mer.

Se alla funktioner »

Registrera dig och prova
Och mycket mer...
Mer än 1,000,000 användare från hela världen har registrerat sig och älskar vår produkt!