Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 403 | Antal svar: 4'396

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 250

147 (58.8%): ja

103 (41.2%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 208

80 (38.5%): varje dag

65 (31.3%): varje vecka

28 (13.5%): varje månad

19 (9.1%): varje år

15 (7.2%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 215

80 (37.2%): varje dag

52 (24.2%): varje vecka

42 (19.5%): varje månad

21 (9.8%): varje år

20 (9.3%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 188

107 (56.9%): New York

114 (60.6%): Paris

104 (55.3%): London

39 (20.7%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 120

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 21x 17.50 24x 20.00 25x 20.83 25x 20.83 25x 20.83 3.08 1.40
Apple 31x 25.83 18x 15.00 21x 17.50 23x 19.17 27x 22.50 2.98 1.51
Amazon 19x 15.83 25x 20.83 22x 18.33 29x 24.17 25x 20.83 3.13 1.38
Samsung 27x 22.50 31x 25.83 20x 16.67 24x 20.00 18x 15.00 2.79 1.39
Microsoft 22x 18.33 22x 18.33 32x 26.67 19x 15.83 25x 20.83 3.03 1.39
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 179

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 52.15

Genomsnittlig absolut avvikelse: 24.92

Standard deviation: 29.52

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 126

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 30x 25.86 13x 11.21 10x 8.62 19x 16.38 25x 21.55 9x 7.76 10x 8.62 sport 3.54 2.00
familj 21x 20.39 17x 16.50 12x 11.65 21x 20.39 13x 12.62 7x 6.80 12x 11.65 karriär 3.55 1.97
fritid 18x 18.00 14x 14.00 16x 16.00 20x 20.00 15x 15.00 6x 6.00 11x 11.00 pengar 3.62 1.90
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 64

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 16x 26.23 5x 8.20 10x 16.39 7x 11.48 10x 16.39 9x 14.75 4x 3.30 1.85
kvalité 6x 10.91 7x 12.73 13x 23.64 11x 20.00 7x 12.73 7x 12.73 4x 3.53 1.54
dokumentation 6x 10.91 6x 10.91 13x 23.64 7x 12.73 12x 21.82 7x 12.73 4x 3.67 1.58
kundservice 8x 14.55 3x 5.45 9x 16.36 11x 20.00 8x 14.55 8x 14.55 8x 3.68 1.67
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 64

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 7x 12.28 5x 8.77 4x 7.02 11x 19.30 11x 19.30 13x 22.81 6x 4.04 1.73 78%
kvalité 3x 5.88 4x 7.84 7x 13.73 12x 23.53 9x 17.65 12x 23.53 4x 4.19 1.51 68%
dokumentation 1x 2.17 5x 10.87 7x 15.22 10x 21.74 9x 19.57 9x 19.57 5x 4.17 1.41 53%
kundservice 2x 4.44 5x 11.11 6x 13.33 11x 24.44 5x 11.11 11x 24.44 5x 4.13 1.54 61%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 55

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

18x 32.73 20x 36.36 15x 27.27 14x 25.45 6x 10.91 3x 5.45

Produkt B

7x 12.73 20x 36.36 13x 23.64 13x 23.64 7x 12.73 4x 7.27

Produkt C

8x 14.55 12x 21.82 17x 30.91 4x 7.27 8x 14.55 9x 16.36
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 29

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

33.00 1.14 96.00 3.31 20.00 0.69 89.00 3.07 21.00 0.72 8.00 0.28

Produkt B

34.00 1.17 41.00 1.41 201.00 6.93 22.00 0.76 6.00 0.21 6.00 0.21

Produkt C

26.00 0.90 19.00 0.66 119.00 4.10 22.00 0.76 9.00 0.31 15.00 0.52