Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 449 | Antal svar: 254'719

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 274

174 (63.5%): ja

100 (36.5%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 232

103 (44.4%): varje dag

74 (31.9%): varje vecka

27 (11.6%): varje månad

14 (6.0%): varje år

14 (6.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 232

86 (37.1%): varje dag

63 (27.2%): varje vecka

46 (19.8%): varje månad

21 (9.1%): varje år

16 (6.9%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 215

134 (62.3%): New York

118 (54.9%): Paris

89 (41.4%): London

27 (12.6%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 171

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 35x 20.47 30x 17.54 36x 21.05 29x 16.96 41x 23.98 3.06 1.46
Apple 39x 22.81 30x 17.54 37x 21.64 34x 19.88 31x 18.13 2.93 1.42
Amazon 30x 17.54 35x 20.47 30x 17.54 39x 22.81 37x 21.64 3.11 1.41
Samsung 32x 18.71 41x 23.98 30x 17.54 35x 20.47 33x 19.30 2.98 1.41
Microsoft 35x 20.47 35x 20.47 38x 22.22 34x 19.88 29x 16.96 2.92 1.38
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 243

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 53.50

Genomsnittlig absolut avvikelse: 26.19

Standard deviation: 30.75

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 157

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 43x 29.66 16x 11.03 16x 11.03 22x 15.17 26x 17.93 9x 6.21 13x 8.97 sport 3.35 2.02
familj 26x 20.63 24x 19.05 16x 12.70 27x 21.43 13x 10.32 10x 7.94 10x 7.94 karriär 3.37 1.88
fritid 21x 17.21 17x 13.93 24x 19.67 22x 18.03 20x 16.39 7x 5.74 11x 9.02 pengar 3.56 1.83
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 104

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 27x 28.72 13x 13.83 12x 12.77 12x 12.77 14x 14.89 9x 9.57 7x 3.00 1.77
kvalité 11x 12.64 12x 13.79 18x 20.69 18x 20.69 10x 11.49 13x 14.94 5x 3.52 1.60
dokumentation 10x 12.35 11x 13.58 20x 24.69 13x 16.05 12x 14.81 9x 11.11 6x 3.44 1.55
kundservice 15x 18.52 5x 6.17 9x 11.11 21x 25.93 10x 12.35 10x 12.35 11x 3.51 1.69
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 107

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 11x 11.83 12x 12.90 7x 7.53 17x 18.28 15x 16.13 19x 20.43 12x 3.86 1.74 64%
kvalité 5x 6.02 6x 7.23 15x 18.07 20x 24.10 13x 15.66 18x 21.69 6x 4.09 1.49 67%
dokumentation 3x 4.11 8x 10.96 13x 17.81 17x 23.29 13x 17.81 9x 12.33 10x 3.89 1.39 56%
kundservice 4x 5.63 7x 9.86 8x 11.27 19x 26.76 10x 14.08 13x 18.31 10x 4.03 1.49 58%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 84

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

30x 35.71 27x 32.14 22x 26.19 20x 23.81 9x 10.71 6x 7.14

Produkt B

10x 11.90 31x 36.90 24x 28.57 15x 17.86 12x 14.29 7x 8.33

Produkt C

10x 11.90 17x 20.24 28x 33.33 9x 10.71 15x 17.86 14x 16.67
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 48

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

74.00 1.54 113.00 2.35 28.00 0.58 157.00 3.27 57.00 1.19 19.00 0.40

Produkt B

40.00 0.83 66.00 1.38 259.00 5.40 101.00 2.10 59.00 1.23 19.00 0.40

Produkt C

27.00 0.56 29.00 0.60 125.00 2.60 35.00 0.73 229.00 4.77 20.00 0.42