Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 373 | Antal svar: 4'133

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 230

135 (58.7%): ja

95 (41.3%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 190

74 (38.9%): varje dag

60 (31.6%): varje vecka

27 (14.2%): varje månad

17 (8.9%): varje år

11 (5.8%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 197

70 (35.5%): varje dag

48 (24.4%): varje vecka

40 (20.3%): varje månad

20 (10.2%): varje år

19 (9.6%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 172

99 (57.6%): New York

104 (60.5%): Paris

94 (54.7%): London

37 (21.5%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 113

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 20x 17.70 23x 20.35 24x 21.24 21x 18.58 25x 22.12 3.07 1.41
Apple 29x 25.66 16x 14.16 21x 18.58 22x 19.47 25x 22.12 2.98 1.51
Amazon 18x 15.93 25x 22.12 20x 17.70 28x 24.78 22x 19.47 3.10 1.38
Samsung 25x 22.12 29x 25.66 18x 15.93 23x 20.35 18x 15.93 2.82 1.40
Microsoft 21x 18.58 20x 17.70 30x 26.55 19x 16.81 23x 20.35 3.03 1.39
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 170

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 52.81

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.02

Standard deviation: 29.70

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 119

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 29x 26.61 12x 11.01 10x 9.17 15x 13.76 25x 22.94 8x 7.34 10x 9.17 sport 3.54 2.03
familj 20x 20.83 16x 16.67 11x 11.46 21x 21.88 10x 10.42 6x 6.25 12x 12.50 karriär 3.53 1.99
fritid 17x 18.28 11x 11.83 15x 16.13 20x 21.51 15x 16.13 4x 4.30 11x 11.83 pengar 3.66 1.90
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 59

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 16x 28.57 5x 8.93 9x 16.07 5x 8.93 9x 16.07 8x 14.29 4x 3.19 1.88
kvalité 6x 11.32 7x 13.21 12x 22.64 10x 18.87 7x 13.21 7x 13.21 4x 3.53 1.57
dokumentation 6x 11.76 6x 11.76 12x 23.53 6x 11.76 11x 21.57 6x 11.76 4x 3.60 1.60
kundservice 7x 13.46 3x 5.77 9x 17.31 11x 21.15 8x 15.38 8x 15.38 6x 3.74 1.64
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 59

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 6x 11.54 4x 7.69 4x 7.69 11x 21.15 9x 17.31 13x 25.00 5x 4.11 1.71 78%
kvalité 3x 6.52 3x 6.52 7x 15.22 11x 23.91 8x 17.39 11x 23.91 3x 4.19 1.52 67%
dokumentation 1x 2.44 3x 7.32 6x 14.63 10x 24.39 9x 21.95 8x 19.51 4x 4.27 1.35 56%
kundservice 1x 2.44 3x 7.32 6x 14.63 11x 26.83 5x 12.20 11x 26.83 4x 4.32 1.42 63%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 51

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

16x 31.37 17x 33.33 13x 25.49 13x 25.49 6x 11.76 3x 5.88

Produkt B

7x 13.73 19x 37.25 13x 25.49 13x 25.49 6x 11.76 3x 5.88

Produkt C

8x 15.69 10x 19.61 15x 29.41 3x 5.88 8x 15.69 9x 17.65
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 28

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

33.00 1.18 93.00 3.32 20.00 0.71 89.00 3.18 21.00 0.75 8.00 0.29

Produkt B

34.00 1.21 38.00 1.36 201.00 7.18 22.00 0.79 6.00 0.21 6.00 0.21

Produkt C

26.00 0.93 16.00 0.57 119.00 4.25 22.00 0.79 9.00 0.32 15.00 0.54