Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 437 | Antal svar: 254'553

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 264

168 (63.6%): ja

96 (36.4%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 223

99 (44.4%): varje dag

71 (31.8%): varje vecka

26 (11.7%): varje månad

14 (6.3%): varje år

13 (5.8%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 226

85 (37.6%): varje dag

61 (27.0%): varje vecka

44 (19.5%): varje månad

20 (8.8%): varje år

16 (7.1%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 208

129 (62.0%): New York

113 (54.3%): Paris

88 (42.3%): London

27 (13.0%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 167

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 35x 20.96 30x 17.96 36x 21.56 28x 16.77 38x 22.75 3.02 1.45
Apple 37x 22.16 29x 17.37 37x 22.16 33x 19.76 31x 18.56 2.95 1.42
Amazon 29x 17.37 34x 20.36 28x 16.77 39x 23.35 37x 22.16 3.13 1.42
Samsung 32x 19.16 41x 24.55 29x 17.37 33x 19.76 32x 19.16 2.95 1.41
Microsoft 34x 20.36 33x 19.76 37x 22.16 34x 20.36 29x 17.37 2.95 1.39
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 238

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 52.85

Genomsnittlig absolut avvikelse: 26.13

Standard deviation: 30.73

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 154

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 42x 29.37 16x 11.19 16x 11.19 22x 15.38 25x 17.48 9x 6.29 13x 9.09 sport 3.36 2.02
familj 25x 20.33 24x 19.51 15x 12.20 26x 21.14 13x 10.57 10x 8.13 10x 8.13 karriär 3.39 1.88
fritid 20x 16.81 17x 14.29 24x 20.17 21x 17.65 19x 15.97 7x 5.88 11x 9.24 pengar 3.56 1.83
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 101

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 26x 28.57 11x 12.09 12x 13.19 12x 13.19 14x 15.38 9x 9.89 7x 3.05 1.78
kvalité 11x 12.94 12x 14.12 17x 20.00 18x 21.18 9x 10.59 13x 15.29 5x 3.51 1.61
dokumentation 10x 12.66 11x 13.92 20x 25.32 11x 13.92 12x 15.19 9x 11.39 6x 3.42 1.57
kundservice 15x 18.99 5x 6.33 9x 11.39 21x 26.58 8x 10.13 10x 12.66 11x 3.47 1.70
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 105

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 11x 12.09 11x 12.09 7x 7.69 17x 18.68 15x 16.48 19x 20.88 11x 3.89 1.74 65%
kvalité 5x 6.17 6x 7.41 15x 18.52 20x 24.69 12x 14.81 18x 22.22 5x 4.08 1.49 68%
dokumentation 3x 4.23 8x 11.27 13x 18.31 16x 22.54 13x 18.31 9x 12.68 9x 3.89 1.40 55%
kundservice 3x 4.35 7x 10.14 8x 11.59 19x 27.54 10x 14.49 13x 18.84 9x 4.08 1.45 57%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 82

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

28x 34.15 26x 31.71 21x 25.61 20x 24.39 9x 10.98 6x 7.32

Produkt B

10x 12.20 29x 35.37 23x 28.05 15x 18.29 10x 12.20 7x 8.54

Produkt C

10x 12.20 16x 19.51 28x 34.15 8x 9.76 15x 18.29 13x 15.85
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 46

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

71.00 1.54 112.00 2.43 28.00 0.61 154.00 3.35 54.00 1.17 19.00 0.41

Produkt B

36.00 0.78 66.00 1.43 246.00 5.35 98.00 2.13 53.00 1.15 19.00 0.41

Produkt C

27.00 0.59 25.00 0.54 125.00 2.72 35.00 0.76 229.00 4.98 16.00 0.35