Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 464 | Antal svar: 4'910

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 287

172 (59.9%): ja

115 (40.1%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 235

92 (39.1%): varje dag

73 (31.1%): varje vecka

30 (12.8%): varje månad

21 (8.9%): varje år

19 (8.1%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 248

87 (35.1%): varje dag

63 (25.4%): varje vecka

48 (19.4%): varje månad

24 (9.7%): varje år

26 (10.5%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 216

127 (58.8%): New York

126 (58.3%): Paris

111 (51.4%): London

45 (20.8%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 137

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 24x 17.52 28x 20.44 28x 20.44 27x 19.71 30x 21.90 3.08 1.41
Apple 35x 25.55 22x 16.06 24x 17.52 26x 18.98 30x 21.90 2.96 1.50
Amazon 22x 16.06 31x 22.63 24x 17.52 33x 24.09 27x 19.71 3.09 1.38
Samsung 28x 20.44 33x 24.09 24x 17.52 28x 20.44 24x 17.52 2.91 1.40
Microsoft 28x 20.44 23x 16.79 37x 27.01 23x 16.79 26x 18.98 2.97 1.39
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 199

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 52.45

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.52

Standard deviation: 30.10

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 146

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 34x 25.37 19x 14.18 11x 8.21 20x 14.93 28x 20.90 9x 6.72 13x 9.70 sport 3.51 2.02
familj 23x 19.66 20x 17.09 14x 11.97 21x 17.95 16x 13.68 8x 6.84 15x 12.82 karriär 3.61 2.00
fritid 20x 17.86 16x 14.29 18x 16.07 21x 18.75 17x 15.18 7x 6.25 13x 11.61 pengar 3.64 1.92
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 76

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 22x 30.99 8x 11.27 10x 14.08 7x 9.86 11x 15.49 9x 12.68 4x 3.06 1.86
kvalité 10x 15.38 9x 13.85 15x 23.08 12x 18.46 8x 12.31 7x 10.77 4x 3.33 1.58
dokumentation 8x 12.70 9x 14.29 16x 25.40 7x 11.11 12x 19.05 7x 11.11 4x 3.46 1.59
kundservice 10x 16.13 4x 6.45 10x 16.13 12x 19.35 8x 12.90 10x 16.13 8x 3.63 1.72
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 76

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 8x 11.94 7x 10.45 6x 8.96 12x 17.91 12x 17.91 16x 23.88 6x 4.00 1.74 71%
kvalité 3x 5.08 6x 10.17 11x 18.64 12x 20.34 11x 18.64 12x 20.34 4x 4.05 1.50 69%
dokumentation 2x 3.57 8x 14.29 9x 16.07 13x 23.21 10x 17.86 9x 16.07 5x 3.94 1.45 54%
kundservice 2x 3.77 8x 15.09 7x 13.21 12x 22.64 8x 15.09 11x 20.75 5x 4.02 1.52 61%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 64

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

23x 35.94 24x 37.50 19x 29.69 15x 23.44 6x 9.38 3x 4.69

Produkt B

8x 12.50 25x 39.06 15x 23.44 14x 21.88 7x 10.94 4x 6.25

Produkt C

9x 14.06 14x 21.88 20x 31.25 5x 7.81 10x 15.63 10x 15.63
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 33

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

38.00 1.15 98.00 2.97 20.00 0.61 89.00 2.70 21.00 0.64 8.00 0.24

Produkt B

35.00 1.06 45.00 1.36 218.00 6.61 22.00 0.67 6.00 0.18 6.00 0.18

Produkt C

27.00 0.82 21.00 0.64 127.00 3.85 22.00 0.67 224.00 6.79 15.00 0.45