Exempel på olika typer av frågor

Utvärdering

Rådataexport: Excel ™ CSV | PDF
Filtrera enligt: Filtrera efter datum
Antal deltagare: 571 | Antal svar: 5'712

 

1.

Fick du löneförhöjning förra året?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 352

212 (60.2%): ja

140 (39.8%): nej

 
 
2.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 287

115 (40.1%): varje dag

91 (31.7%): varje vecka

36 (12.5%): varje månad

22 (7.7%): varje år

23 (8.0%): aldrig

 
 
3.

Hur ofta använder du produkten XY?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 297

104 (35.0%): varje dag

77 (25.9%): varje vecka

62 (20.9%): varje månad

26 (8.8%): varje år

28 (9.4%): aldrig

 
 
4.

Vilka städer har du besökt?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 260

153 (58.8%): New York

145 (55.8%): Paris

127 (48.8%): London

49 (18.8%): Hong Kong

 
 
5.

Vänligen rangordna dessa märken efter sympati:

 
.png .pdf .xls .csv
1 = bäst, 5 = sämst
 

Antal deltagare: 165

1.2.3.4.5.    
  %%%%% Ø ±
Google 31x 18.79 33x 20.00 35x 21.21 29x 17.58 37x 22.42 3.05 1.43
Apple 40x 24.24 26x 15.76 33x 20.00 32x 19.39 34x 20.61 2.96 1.47
Amazon 28x 16.97 37x 22.42 28x 16.97 36x 21.82 36x 21.82 3.09 1.41
Samsung 33x 20.00 38x 23.03 28x 16.97 37x 22.42 29x 17.58 2.95 1.40
Microsoft 33x 20.00 31x 18.79 41x 24.85 31x 18.79 29x 17.58 2.95 1.37
 
 
6.

...eller låta dina deltagare välja mellan två poler...Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 241

0 = fritid
100 = pengar

Aritmetiska medelvärdet: 52.83

Genomsnittlig absolut avvikelse: 25.66

Standard deviation: 30.19

 
 
7.

Vilket är viktigast för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 170

vänster 1. kolumn
(1)
2. kolumn
(2)
3. kolumn
(3)
4. kolumn
(4)
5. kolumn
(5)
6. kolumn
(6)
7. kolumn
(7)
höger    
  %%%%%%%   Ø ±
vila 38x 24.20 20x 12.74 15x 9.55 24x 15.29 32x 20.38 12x 7.64 16x 10.19 sport 3.59 2.02
familj 25x 18.52 24x 17.78 17x 12.59 24x 17.78 19x 14.07 11x 8.15 15x 11.11 karriär 3.60 1.96
fritid 20x 15.75 18x 14.17 22x 17.32 24x 18.90 21x 16.54 8x 6.30 14x 11.02 pengar 3.69 1.87
 
 
8.

Hur nöjd är du med följande saker?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 92

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
   
  %%%%%% Ø ±
pris 24x 28.92 9x 10.84 10x 12.05 11x 13.25 13x 15.66 10x 12.05 6x 3.13 1.84
kvalité 10x 13.33 10x 13.33 16x 21.33 13x 17.33 9x 12.00 11x 14.67 6x 3.49 1.63
dokumentation 9x 12.16 9x 12.16 19x 25.68 9x 12.16 14x 18.92 9x 12.16 5x 3.54 1.59
kundservice 12x 16.44 5x 6.85 11x 15.07 16x 21.92 9x 12.33 11x 15.07 9x 3.59 1.70
 
 
9.

Hur nöjd är du med följande saker och hur viktiga är de för dig?

 
.png .pdf .xls .csv
 

Antal deltagare: 92

inte nöjd
(1)
--
(2)
-
(3)
+
(4)
++
(5)
mycket nöjd
(6)
vet ej
(0)
     
  %%%%%% Ø ± v
pris 8x 9.88 9x 11.11 6x 7.41 16x 19.75 17x 20.99 18x 22.22 7x 4.07 1.67 69%
kvalité 3x 4.23 6x 8.45 16x 22.54 16x 22.54 11x 15.49 14x 19.72 5x 4.03 1.44 67%
dokumentation 2x 3.08 8x 12.31 12x 18.46 16x 24.62 10x 15.38 9x 13.85 8x 3.89 1.38 55%
kundservice 2x 3.23 9x 14.52 8x 12.90 16x 25.81 8x 12.90 13x 20.97 6x 4.04 1.49 61%
 
 
10.

Under vilka dagar använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 77

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  % % % % % %

Produkt A

28x 36.36 28x 36.36 22x 28.57 17x 22.08 8x 10.39 5x 6.49

Produkt B

9x 11.69 31x 40.26 19x 24.68 15x 19.48 9x 11.69 5x 6.49

Produkt C

9x 11.69 17x 22.08 24x 31.17 6x 7.79 12x 15.58 11x 14.29
 
 
11.

Under hur många timmar per dag använder du följande produkter?

 
 

Antal deltagare: 44

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör
  Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Produkt A

50.00 1.14 112.00 2.55 347.00 7.89 109.00 2.48 52.00 1.18 16.00 0.36

Produkt B

35.00 0.80 63.00 1.43 256.00 5.82 103.00 2.34 52.00 1.18 18.00 0.41

Produkt C

27.00 0.61 25.00 0.57 144.00 3.27 30.00 0.68 229.00 5.20 16.00 0.36